Podsumowanie konsultacji KE – raportowanie pozafinansowe

22 kwietnia 2016

Podsumowanie zorganizowanych przez FOB konsultacji społecznych w zakresie wytycznych dla raportowania pozafinansowego.