Plebiscyt „Równa firma”

17 marca 2014

CSR – Corporate Social Responsibility). Plebiscyt organizują młodzi pracownicy naukowi oraz organizacje studenckie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu polega m.in. na dbałości o otoczenie. Przejawiać się może we wsparciu wydarzeń lokalnych, działaniach na rzecz ochrony środowiska czy pracowników.

– Gdy mamy do czynienia z trudną sytuacją gospodarczą, a tak właśnie jest, bardzo ważne jest wsparcie przedsiębiorstw i innych organizacji. Bez ich pomocy niektóre wydarzenia sportowe, kulturalne i edukacyjne nie mogłyby się odbyć lub nie byłyby wystarczająco atrakcyjne. Organizacje społecznie odpowiedzialne zasługują na pochwałę i uwagę. Poprzez Plebiscyt chcemy podziękować tym najbardziej aktywnym za działania na rzecz otoczenia lokalnego, aby czuli że warto jest się angażować– mówi Katarzyna Kazojć, pomysłodawca Plebiscytu.

Każdy może zgłosić organizację do Plebiscytu, bez względu na to, czy jest z organizacją w jakikolwiek sposób związany czy nie. Z każdym ze zgłoszonych podmiotów skontaktują się organizatorzy. Ci którzy wyrażą zgodę na udział w dalszych etapach Plebiscytu, zostaną poddani dodatkowej ocenie: badaniu ankietowemu wśród studentów oraz ocenie kapituły Plebiscytu, w skład której wchodzą pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, studenci będący organizatorami Plebiscytu oraz przedstawiciele instytucji patronujących wydarzeniu. Na tej podstawie zostanie wyłonionych 15 firm nominowanych w Plebiscycie, wśród których jedna otrzyma statuetkę i tytuł „Równa Firma 2014″.

Pierwsza edycja Plebiscytu przerosła oczekiwania organizatorów. Została bardzo pozytywnie odebrana przez firmy w niej uczestniczące i zaowocowała zacieśnieniem współpracy z niektórymi podmiotami. Pozwala to na uzyskanie dodatkowego efektu z Plebiscytu: usprawnienia komunikacji świata nauki i biznesu. Przedsiębiorcy mogą wyrazić swoje oczekiwania względem studentów, nawiązać kontakt z najbardziej aktywnymi, a Wydział może dostosować program nauczania pod kątem zapotrzebowania rynku. – Obserwując działania firm, które zostały wyróżnione w pierwszej edycji Plebiscytu, zauważyliśmy, że są one coraz bardziej aktywne w obszarze CSR. Mamy nadzieję, że kolejna edycja będzie równie owocna. Zachęcam wszystkich do zgłaszania firm do Plebiscytu – mówi Paulina Król, organizatorka Plebiscytu.

Dodatkowych informacji o Plebiscycie udziela Katarzyna Kazojć, tel. 516 133 150