Platforma Zrównoważona Energia na stronie Ministerstwa Gospodarki

20 kwietnia 2015

Na stronie Ministerstwa Gospodarki pojawiła się platforma mająca sprzyjać współpracy biznesu oraz administracji publicznej w ramach wdrożenia na rynku polskim systemowego podejścia do zagadnienia efektywnego wykorzystania energii. Projekt obejmować będzie także źródła odnawialne.

Celem powstania platformy jest zachęcenie do inwestowania w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną w Polsce. Ma ona także, w swoich zamierzeniach zachęcić uczestników rynku do zaangażowania w podejmowanie konkretnych działań na tym polu. Poprzez platformę możliwe będzie: upowszechnianie wiedzy nt. środków finansowych przeznaczanych na działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii, w tym również z odnawialnych źródeł, rozpoczęcie współpracy z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi finansującymi lub propagującymi działania w tym zakresie. Strona jest ogólnodostępna.

Platforma Zrównoważona Energia została uwzględniona w projekcie Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2015/2016 w działaniu Wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii (MG) w ramach Zalecenia 5 Odnowienie i rozbudowa mocy wytwórczych oraz poprawa efektywności w całym łańcuchu energii.