Platforma Wolontariatu w Kompanii Piwowarskiej

4 grudnia 2012

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, dedykowany wszystkim tym, którzy czują potrzebę bezinteresownego pomagania. W szeregach Kompanii Piwowarskiej jest wielu wolontariuszy i właśnie z myślą o nich firma uruchomiła Platformę Wolontariatu. Nowe narzędzie ma usprawnić współpracę pracowników KP z organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie wolontariatu.

Pracownicy wszystkich oddziałów Kompanii Piwowarskiej od wielu lat angażują się w akcje pomocy lokalnym społecznościom. Chcąc dodatkowo ułatwić im włączanie się w projekty wolontariackie i tym samym zwiększyć liczbę pracowników aktywnych na tym polu, firma uruchomiła specjalne narzędzie – Platformę Wolontariatu. Data inauguracji nie jest przypadkowa, wyznaczono ją bowiem na Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Dla organizacji pozarządowych…

Platforma Wolontariatu służyć będzie do obsługi technicznej programu wolontariatu pracowniczego w Kompanii Piwowarskiej. Ma za zadanie integrować w jednym miejscu dane dotyczące wolontariatu na wszystkich jego etapach: począwszy od zaistnienia pomysłu wsparcia konkretnych ludzi, poprzez zgłoszenie działania przez pracowników, włączanie innych osób do współpracy, przyznanie środków finansowych, na rozliczeniu w formie raportu kończąc.

5 grudnia Kompania Piwowarska udostępni na swojej stronie internetowej zakładkę „Kompania Wolontariuszy” (www.kp.pl/kompaniawolontariuszy), w której oprócz informacji o działaniach wolontariackich KP znajdzie się specjalny formularz. Organizacje, które do tej pory przesyłały swoje prośby o wsparcie w różny sposób, np. mailowo czy listownie, będą mogły za jego pośrednictwem przedstawić ofertę współpracy. Rozwiązanie to ma usprawnić komunikację między wolontariuszami KP a organizacjami pozarządowymi, fundacjami i innymi podmiotami. Oferty będą rejestrowane w bazie na Platformie Wolontariatu i widoczne dla wszystkich pracowników firmy w całej Polsce. Każdy będzie mógł łatwo odszukać projekty ze swojej okolicy i przyłączyć się do nich. Organizacje będą mogły zgłaszać przemyślane oferty, które deklarują potrzebę konkretnej ilości „rąk do pracy” w określonym terminie.

… i dla pracowników

Ponadto z okazji Dnia Wolontariusza Kompania Piwowarska stworzyła nową grupę na wewnętrznym portalu społecznościowym Małe Piwo – Kompania Wolontariuszy, gdzie zostały zgromadzone wszystkie niezbędne informacje o wolontariacie. Pracownicy będą mogli wymienić się tam doświadczeniami i poradami, przeczytać ciekawe artykuły, obejrzeć zdjęcia i filmy z działań wolontariackich, poszukać informacji o szkoleniach i warsztatach rozwijających w sferze społecznego zaangażowania, a także dodawać treści dotyczące tego tematu i dzielić się dobrymi praktykami. To miejsce w sieci ma integrować społeczność wolontariuszy, do której może się przyłączyć każdy pracownik.

Platforma Wolontariatu jest narzędziem, które odpowiada na zgłoszone potrzeby zarówno samych wolontariuszy, jak i instytucji czy organizacji pozarządowych – mówi Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.Proces tworzenia platformy był długotrwały i obejmował również konsultacje społeczne z organizacjami i naszymi pracownikami. Podstawową inspiracją do stworzenia Platformy były jednak wnioski z panelu interesariuszy, który odbył się w 2011 r.

13 lat pomagania

W Kompanii Piwowarskiej wolontariat jest obecny – w postaci różnych akcji – już od 13 lat. Taka długofalowa polityka pomagania ma swój głęboki sens, bowiem browary, centra dystrybucyjne i inne oddziały firmy oraz lokalne społeczności są od siebie wzajemnie uzależnione. Celem KP jest wzmacnianie tych społeczności i umożliwianie im rozwoju, zgodnie z zasadą, iż silne lokalne otoczenie gospodarcze to większy potencjał wzrostu dla przedsiębiorstwa.

Wolontariat pracowniczy jest jednym z 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, którymi w swojej działalności kierują się wszystkie browary należące do Grupy SABMiller. Jednym z kluczowych działań firmy jest program Kompania Wolontariuszy – do niedawna funkcjonujący pod nazwą „Ekipa nie tylko od święta” – w ramach którego każdy pracownik raz na kwartał może zgłosić swój projekt pomocy potrzebującym, a KP umożliwia realizację najciekawszych pomysłów i udziela wsparcia finansowego.

Wolontariat pracowniczy w KP pozwala pomagać na wiele sposobów. Może to być wolontariat akcyjny (jednorazowe akcje pomocy), projektowy (dłuższa współpraca z wybranymi podmiotami) albo wolontariat kompetencji (dzielenie się wiedzą i umiejętnościami poprzez warsztaty i szkolenia). Ponadto Kompania Piwowarska m.in. przekazuje darowizny, uczestniczy w akcjach specjalnych i zachęca pracowników do przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Projekty są prowadzone we współpracy z fundacjami, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi, placówkami kulturalnymi, edukacyjnymi i medycznymi.

Obustronne korzyści

Realizacja projektów w ramach wolontariatu przynosi korzyści także pracownikom zaangażowanym w pomoc potrzebującym. Dzięki uczestnictwu w programie Kompania Wolontariuszy mają oni możliwość realizowania własnych zainteresowań oraz rozwoju kompetencji, które kiedyś mogą się przydać w ich codziennej pracy. Na tego typu działaniach zyskuje również firma, bowiem wolontariat pracowniczy motywuje i integruje pracowników, a także wyzwala ich kreatywność.

W wolontariat pracowniczy angażują się osoby na wszystkich stanowiskach. Dla Jana Faryaszewskiego, wiceprezesa ds. finansów Kompanii Piwowarskiej, pomaganie w Ognisku Wychowawczym na warszawskim Muranowie było pierwszą przygodą z wolontariatem.Przyszedłem tu z otwartą głową i sercem, chciałem przekonać się, jak to jest pomagać – opowiadał podczas akcji wiceprezes KP. – Okazało się, że jest fantastycznie! Z każdą minutą czuję się lepiej i zbieram nowe doświadczenia

W roku rozliczeniowym F12 (kwiecień 2011 – marzec 2012) 192 wolontariuszy KP zrealizowało łącznie 28 projektów, przeznaczając na to 1 558 godzin. Obecnie, w ramach III edycji Kompanii Wolontariuszy w roku F13, w trakcie realizacji jest 11 projektów na terenie całej Polski.

Źródło: Materiały prasowe