Platforma EEB jednoczy branżę budowlaną we współpracy z sektorem publicznym

2 lutego 2015

Interesariusze rynku budowlanego zdefiniowali 20 akcji mających na celu przyspieszenie inwestycji w efektywność energetyczną na rynku budowlanym w Polsce. Opublikowany 5 grudnia raport „Laboratorium EEB w Polsce – wspólne działanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski” przedstawił kolejne kroki na tym polu.

Siedem organizacji partnerskich postanowiło stworzyć Platformę EEB w celu promocji efektywnych energetycznie budynków. Construction Marketing Group, reprezentowane przez BuroHappold Engineering, oraz Narodowa Agencja Poszanowania Energii pełnią funkcję współprzewodniczących Platformy. Zbierają oni interesariuszy rynku w celu przeprowadzenia dyskusji na temat kwestii związanych z EEB oraz koordynują działania pomiędzy grupami interesariuszy.

Powstała Platforma cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników rynku, coraz więcej organizacji deklaruje zainteresowanie uzupełnianiem podjętych działań. Dodatkowo Platforma angażuje sektor publiczny w pracę nad rozwojem długoterminowej strategii efektywnego energetycznie budownictwa. Projekty prowadzone obecnie przez Platformę EEB to współpraca z Ministerstwem Gospodarki w celu przygotowania platformy komunikacji wiedzy na temat efektywności energetycznej w budynkach, metodologia pozwalająca zmierzyć wpływ budynku na efektywność oraz zdrowie użytkowników, publiczne udostępnianie charakterystyki energetycznej budynków oraz materiały szkoleniowe dla profesjonalistów na rynku. Dzięki Platformie możliwe będzie też podjęcie konsultacji politycznych w UE kanałami oferowanymi przez międzynarodowe organizacje partnerskie.

– Spotkanie robocze Platformy EEB, które odbyło się miesiąc po publikacji raportu „Laboratorium EEB w Polsce – wspólne działanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski”, pokazuje iż zainteresowanie współpracą w celu zwiększania świadomości na temat efektywności energetycznej oraz związanych z nią wspólnych korzyści jest bardzo duże. W projekcie obecnie uczestniczy ponad 30 firm wraz z Ministerstwem Gospodarki oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – mówi Katarzyna Chwalbińska-Kusek, współprzewodnicząca Platformy EEB, BuroHappold Engineering.

Zaproponowane działania są efektem trwającego trzy dni spotkania warsztatowego „Laboratorium Efektywność Energetyczna w Budynkach” (EEB Lab), które odbyło się w Warszawie w lipcu br. Zostało zorganizowane przez World Business Council for Sustainable Development (światową organizację skupiającą osoby na stanowiskach kierowniczych w czołowych międzynarodowych firmach, wspólnie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju) oraz członków i partnerów inicjatywy transformacji rynku Energy Efficiency in Buildings (Efektywność Energetyczna w Budynkach).

W trakcie Laboratorium w Polsce zwrócono uwagę na rozwijający się rynek efektywnych energetycznie budynków, w szczególności w sektorze komercyjnym, który jest napędzany przez popyt ze strony międzynarodowych inwestorów. Podkreślono również chęć podjęcia działań i współpracy w celu transformacji rynku budowlanego w Polsce. Zidentyfikowano 20 konkretnych akcji. Partnerzy warsztatu zobowiązali się już do wdrożenia ponad połowy z nich.

Więcej informacji dostępne na stronie WBCSD

Zachęca się interesariuszy rynku budowlanego do zapoznania się z raportem oraz dołączenia do Platformy EEB, aby móc koordynować działania zmierzające do przeprowadzenia transformacji rynku.

Źródło: informacja prasowa