PKN ORLEN z certyfikatem zarządzania łańcuchem dostaw Chartered Institute of Purchasing & Supply

9 grudnia 2015

Dotyczy firmy: Orlen,

Chartered Institute of Purchasing & Supply przyznał pierwszy w Polsce certyfikat zarządzania łańcuchem dostaw dla firmy o skali zakupowej PKN ORLEN. Spółka rocznie przeprowadza ok 20 tys. transakcji przy ponad 5 tys. postępowań zakupowych w prawie 370 kategoriach niezbędnych dla funkcjonowania produkcji, dystrybucji i obsługi funkcji wsparcia, procesów inwestycyjnych i rozwojowych firmy, z wyłączeniem dostaw surowców (ropa i gaz).

Eksperci międzynarodowej instytucji CIPS, po przeprowadzeniu analiz i szczegółowego audytu  w obszarach przywództwa i organizacji, strategii, kompetencji pracowników, funkcjonowania procesów i systemów oraz pomiaru i zarządzania wynikami uznali, że PKN ORLEN stosuje perfekcyjne standardy zakupowe. Certyfikacja korporacyjna CIPS (Chartered Institute of Purchasing & Supply) jest rozpoznawalnym na całym świecie wyróżnieniem przyznawanym organizacjom,  potwierdzającym osiągnięcie przez nie najlepszych międzynarodowych standardów w obszarze zakupów.  Zdaniem ekspertów CIPS uzyskanie przez PKN ORLEN certyfikatu jest potwierdzeniem, że Koncern osiągnął światowe standardy i profesjonalizm w obszarze zakupów, posiada także przejrzystą strukturę organizacyjną, zasady i procedury gwarantujące transparentność oraz efektywność procesów zakupowych. Jest też świadectwem działania zgodnego z zasadami etyki oraz światowymi trendami w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Koncern potwierdza tym samym, że jest wiarygodnym i solidnym partnerem biznesowym dla swoich Klientów i Dostawców, dbającym o ciągłe doskonalenie procesów operacyjnych.

Poddaliśmy nasze systemy zarządzania, procedury i kompetencje pracowników weryfikacji przez uznaną na świecie, specjalistyczną instytucję certyfikującą, by zyskać wiarygodną opinię nt jakości naszej wewnętrznej organizacji zakupowej. Audyt potwierdził, że posiadamy wysoki poziom standaryzacji procesów zakupowych w spółce oparty o profesjonalne i przejrzyste reguły. Przy tak ogromnej skali realizowanych postępowań zakupowych, na kwotę średnio ponad 5 mld zł w skali roku, mamy do czynienia z wyjątkowo skomplikowanym procesem. Cieszy nas fakt, że niezależni eksperci tak wysoko ocenili nasze rozwiązania –  mówi Jacek Czapliński, Dyrektor Wykonawczy ds. Zakupów PKN ORLEN.

Gratuluję PKN ORLEN zdobycia Certyfikatu Korporacyjnego. Wszystkie osoby zaangażowane w proces uzyskania certyfikatu mogą być bardzo dumne z osiągniętego wyniku. Nie mam wątpliwości, że PKN ORLEN będzie kontynuował rozwój swoich mocnych stron. ORLEN posiada jasno określoną strukturę polityki zamówień, procedur i procesów, które są dobrze osadzone w organizacji. Przestrzeganie zasad etycznych w postępowaniach zakupowych to codzienność dla CIPS ale także dla firm, które go uzyskały. Wspaniale jest zobaczyć tak silne zaangażowanie spółki na rzecz przestrzegania prawa i praktyki etycznych zamówień w tej organizacji, co jest z kolei wyraźnie komunikowane wszystkim interesariuszom – powiedział David Noble, Prezes Zarządu CIPS.

Certyfikację Korporacyjną na poziomie Standard posiada zaledwie około 300 klientów na całym świecie, a wśród nich takie firmy jak AVIVA, Xerox, Skandia, Johnson Controls, Royal Mail, Scottish Water. W Polsce pierwszy certyfikat CIPS otrzymała w 2011 roku Spółka ORLEN Upstream.

PKN ORLEN jest pierwszą firmą w środkowej części Europy posiadającą tytułu The World’s Most Ethical Company, nadany przez amerykański Ethisphere Institute. Firma ma wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Jakością wg AQAP 2120, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP.

CIPS jest największą organizacją zrzeszającą profesjonalistów z obszaru zakupów na świecie. Instytut założony w 1932 roku uzyskał po 60 latach działalności, Przywilej Królewski nadany przez Królową Elżbietę II, będący świadectwem wysokiej rangi tej instytucji. Od ponad 80 lat CIPS wspiera pracowników oraz organizacje z publicznego, prywatnego oraz trzeciego sektora w dążeniu do biznesowej doskonałości i implementacji międzynarodowych standardów. Organizacja skupia dziś ponad 100 tys. członków w 150 krajach, zajmujących się na co dzień różnymi aspektami procesu zakupowego.