PKN ORLEN wspiera poszkodowanych przez nawałnice

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 6 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
4 października 2017

Dotyczy firmy: Orlen,

PKN Orlen, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, za pośrednictwem korporacyjnej Fundacji ORLEN – DAR SERCA, przekazał na rzecz gminy Parchowo w województwie pomorskim nowoczesnego busa przystosowanego do przewozu uczniów. Przekazanie samochodu to kolejne działanie PKN ORLEN w związku z nawałnicami, które przeszły nad Polską w sierpniu tego roku.
Nowoczesny bus przekazany przez Fundację zastąpi pojazd całkowicie zniszczony wskutek nawałnic. Każdego dnia będzie przewoził około pięćdziesięciorga dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, dzięki niemu na zajęcia szkolne będą mogły docierać dzieci z miejscowości oddalonych nawet o 15 km od Parchowa. Pojazd będzie służył także do wyjazdów dydaktycznych, na zawody sportowe i wycieczki oraz zagwarantuje bezpieczny transport do domu dla uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych. Bus jest w pełni przystosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do miejscowych szkół, jego wyposażenie obejmuje między innymi w szyny najazdowe dla wózków, a także elektrycznie otwierane boczne drzwi.
– Skuteczna pomoc w sytuacjach kryzysowych wiąże się przede wszystkim z umiejętnością słuchania i dobrego zrozumienia tych, którzy jej potrzebują. Tym ważniejsze jest dla nas, że współpraca z Gminą przebiega właśnie w atmosferze dialogu i wspólnie poszukujemy rozwiązań, pozwalających na neutralizację skutków tragedii, która dotknęła wszystkich, także tych najmłodszych – powiedział Waldemar Grzegorczyk, Członek Zarządu Fundacji ORLEN – DAR SERCA. – Wierzymy, że dzięki działaniom wielu podmiotów – firm, samorządów, służb czy władz centralnych – uda nam się sprawić, by życie na terenach dotkniętych klęską żywiołową możliwe szybko wróciło do normy.  
– Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc Fundacji i wszystkim osobom, które przyczyniają się do usuwania skutków nawałnicy. Przekazany gminie bus do przewozu dzieci rozwiąże jeden z bardzo ważnych problemów, z którym musieliśmy borykać się do tej pory – powiedział Wójt gminy Parchowo Andrzej Dołębski.
 Oprócz przekazania busa gminie Parchowo, Koncern zaangażował się również we wsparcie strażaków usuwających skutki nawałnic, za pośrednictwem Fundacji ORLEN – DAR SERCA przekazując środki finansowe na rzecz lokalnych jednostek PSP i ochotniczych straży pożarnych z trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego.
Koncern angażuje w pomoc także swoich klientów, którzy mogą przekazywać punkty VITAY na wsparcie odbudowy placówek oświatowych z terenów dotkniętych nawałnicami. Dotychczas przekazali oni już kilkadziesiąt tysięcy złotych na ten cel.  Akcja koordynowana przez Fundację wciąż trwa, a swoje punkty można przekazać na dowolnej stacji ORLEN oraz na www.vitay.pl. Wszyscy zainteresowani mogą pomóc również poprzez wpłaty na konto Fundacji ORLEN – DAR SERCA o numerze 04 2490 0005 0000 4600 3594 2831, wpisując w tytule przelewu hasło „pomoc”. Każda opisana w ten sposób wpłata zostanie przekazana na odbudowę zniszczonych placówek.
źródło: materiały prasowe firmy