PKN ORLEN, Grupa LOTOS i Związki Zawodowe podpisały gwarancje zatrudnienia dla pracowników

20 lipca 2022

Dotyczy firmy: Grupa LOTOS, PKN Orlen,

Zabezpieczenie gwarancji zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy to kolejny ważny etap fuzji z Grupą LOTOS, który prowadzony jest w dialogu ze stroną społeczną i uwzględnia jej ważną rolę w budowaniu zintegrowanego koncernu multienergetycznego.

– Połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS to gwarancja dalszego dynamicznego rozwoju. Realizacja dużych, strategicznych dla przyszłości koncernu inwestycji oznacza stabilność zatrudnienia oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Wykwalifikowana i doświadczona kadra jest największą wartością firmy. Chcemy, by kompetencje pracowników Grupy LOTOS były w pełni wykorzystywane w nowym koncernie multienergetycznym. Gwarantuje to podpisane porozumienie, które wypracowaliśmy wspólnie ze związkami zawodowymi. Przyjęte rozwiązania zapewniają korzyści wszystkim stronom, umacniając jednocześnie naszą pozycję jako stabilnego i wiarygodnego pracodawcy. Konsekwentnie prowadzimy dialog ze stroną społeczną dbając, by proces połączenia firm był transparentny i odbywał się z poszanowaniem praw wszystkich pracowników – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Porozumienie podpisane pomiędzy PKN ORLEN, Grupą LOTOS i Związkami Zawodowymi obu firm zakłada 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia dla pracowników Grupy LOTOS oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy. PKN ORLEN zobowiązał się również do zapewnienia finansowania pracownikom Grupy LOTOS pakietu medycznego i stomatologicznego na dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie zasadach. Na takich samych warunkach koncern zapewnieni ubezpieczenia grupowe na życie oraz finansowanie ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym.

Ponadto PKN ORLEN w zawartym porozumieniu zobowiązał się do prowadzenia programów szkoleniowych dla pracowników Grupy LOTOS. Będą one dostosowane do ich potrzeb i umożliwią dalszy rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji.

Źródło: inf. pras.