Pióro odpowiedzialności – zgłoś artykuły na temat odpowiedzialnego biznesu

15 stycznia 2020

To już 10. edycja konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, skierowanego do dziennikarzy i ekspertów, piszących teksty na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Poprzez formularz: odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/ trwa rejestracja artykułów opublikowanych w 2019 roku.

Do konkursu “Pióro odpowiedzialności” artykuły mogą zgłaszać redakcje, firmy, organizacje pozarządowe, jak i osoby prywatne. Rejestracji tekstów należy dokonać do 29 lutego br. poprzez formularz odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/. Warunkiem ich zakwalifikowania jest podjęcie w publikacji tematów z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju. W konkursie obowiązują następujące kategorie:

  • artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz),
  • artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert),
  • artykuł tematyczny „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz).

Przebieg konkursu 

Zakwalifikowane artykuły zostaną ocenione przez eksperckie jury, składające się z dziennikarzy, publicystów, naukowców oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:

  • zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
  • walory merytoryczne,
  • kompletność i rzetelność informacji,
  • styl,
  • kreatywność,
  • innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

W każdej z trzech kategorii (artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane; artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane; artykuł tematyczny „odpowiedzialna konsumpcja i produkcja ” – media elektroniczne i drukowane) przyznawana jest nagroda główna lub nagroda specjalna. Decyzją jury teksty mogą zostać również nagrodzone wyróżnieniem.

Zwycięzcy 10. edycji Pióra odpowiedzialności zostaną ogłoszeni 29 października 2020 r. (nowy termin) podczas 8. Targów CSR, w Centrum EXPO XXI w Warszawie (wstęp wolny; odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/).

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 10 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach na stronie internetowej konkursu.  

Link do regulaminu >>

Źródło: inf. własna