„Pióro odpowiedzialności” czeka na autorów najlepszych tekstów o CSR

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 6 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
11 stycznia 2018

Dziennikarze i eksperci, którzy w 2017 roku publikowali artykuły na temat społecznej odpowiedzialności biznesu/zrównoważonego rozwoju mogą zgłosić je do, ruszającego właśnie, konkursu „Pióro odpowiedzialności”. Nabór tekstów trwa do końca lutego i odbywa się przez formularz: https://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje konkurs “Pióro odpowiedzialności” po raz ósmy. Inicjatywa skierowana jest do środowiska dziennikarskiego i eksperskiego, osób, które w 2017 roku publikowały materiały w prasie i Internecie dotyczące koncepcji i założeń społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W ten sposób przyczyniały się do popularyzacji tematu i podnoszenia wiedzy o CSR w biznesie i jego otoczeniu.

>> Czytaj artykuły laureatów minionych edycji Pióra Odpowiedzialności

Artykuły do konkursu mogą zgłaszać: autorzy tekstów, osoby prywatne, zespoły redakcyjne, organizacje pozarządowe lub firmy. Ich rejestracji należy dokonać do 28 lutego br. przez formularz dostępny na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/.

W ciągu roku pojawia się wiele wartościowych i inspirujących artykułów, podejmujących temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasz konkurs to pomysł na wyróżnienie i promocję autorów, którzy wprowadzają do mediów te istotne zagadnienia. Prezentują CSR w teorii i w praktyce, pokazują korzyści z CSR, dobre praktyki firm, nagłaśniają problemy, opisują innowacyjne rozwiązania.
Od inauguracji konkursu, proces naboru artykułów pozostaje otwarty i dostępny praktycznie dla każdego. Tym ważniejsza jest inicjatywa nie tylko samych autorów, ale wszystkich czytelników i obserwatorów mediów, by zgłosić do “Pióra odpowiedzialności”, materiały, które  na to zasługują, tym samym doceniając ich autorów. Do tego bardzo gorąco zachęcamy
– mówi Marzena Strzelczak, przewodnicząca jury konkursu “Pióro odpowiedzialności”, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Przebieg konkursu

W 8. edycji konkursu „Pióra odpowiedzialności” będzie kontynuowany nowy podział kategorii konkursowych, uwzględniający obok artykułu prasowego i eksperckiego, specjalną kategorię tematyczną. W tym roku będzie ona dotyczyła „współpracy”. Temat ten nawiązuje do Targów CSR 2018, podczas których odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu, a hasłem towarzyszącym wydarzeniu jest „Biznes we współpracy”.

Wszystkie zgłoszone artykuły podlegają ocenie eksperckiego jury, składającego się z dziennikarzy, publicystów, profesorów oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:

  • zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
  • walory merytoryczne,
  • kompletność i rzetelność informacji,
  • styl,
  • kreatywność,
  • innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

W każdej z trzech kategorii (artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane; artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane; artykuł tematyczny „współpraca” – media elektroniczne i drukowane) przyznawana jest nagroda główna. Jury może również nagrodzić teksty wyróżnieniem.

REGULAMIN KONKURSU 

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 8 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach TUTAJ.

źródło: informacja własna