Pierwszy zjazd 18. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu za nami

6 grudnia 2021

Dotyczy firmy: Amica, BNP Paribas Bank Polska, CCC, ERGO Hestia, Samsung Electronics Polska,

Pierwszy zjazd inaugurujący 18. edycję Ligi Odpowiedzialnego Biznesu odbył się w ostatni weekend listopada 2021 roku w Warszawie. Prelekcje i warsztaty z zakresu zarządzania w obszarze ESG poprowadziły ekspertki i ekspert z CCC, firmy-opiekuna jednej ze ścieżek edukacyjnych

Uczestnikami Ligi Odpowiedzialnego Biznesu są studentki i studenci kształcący się na różnych uczelniach wyższych w całej Polsce, którzy zgłosili się do projektu, aby rozwijać swoje zainteresowania dotyczące prowadzenia biznesu zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Spotkanie ma zawsze charakter maksymalnie interaktywny, więc poza dawką konkretnej wiedzy i praktycznych umiejętności, jego ważnym elementem są pytania i dyskusje z osobami, które na co dzień pracują przy projektach z obszaru ESG.

Pierwszy dzień wypełniły trzy bloki merytoryczne. Kamila Budnik, liderka ds. zrównoważonego rozwoju i komunikacji zewnętrznej, opowiedziała o praktycznym wymiarze ESG. Uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat ratingów, raportów niefinansowych oraz rozwiązań wprowadzanych przez firmę CCC w ramach nowej strategii CSR. Warsztaty dotyczące łańcucha dostaw i wprowadzania na rynek nowych produktów organizacji rządowych oraz NGO poprowadziła Magdalena Kaźmierczak, specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju. Ważnym punktem w  tej części były kwestie zarządzania ryzykiem. Zadaniem ambasadorów i ambasadorek LOB było rozwiązanie case study, dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. Na zakończenie dnia Karol Krzyczkowski, menedżer FOB, ekspert w zakresie wolontariatu i relacji ze społecznościami  lokalnymi,   przekonywał studentów, że koordynator_ka wolontariatu pracowniczego to zawód przyszłości zachęcając do wzięcia udziału w projekcie edukacyjnym na temat rozwoju wolontariatu pracowniczego w Polsce. Nieformalna kolacja zakończyła pierwszy dzień zjazdu LOB. 

Udział w Lidze  Odpowiedzialnego Biznesu to dobra możliwość na zdobycie i doskonalenie kompetencji przydatnych we wszystkich  obszarach funkcjonowania organizacji zarządzanych zgodnie z wartościami  ESG. Cieszę się, że doświadczeni eksperci i ekspertki dzielą się nie tylko wartościową wiedzą, ale i swoją pasją działania na rzecz zrównoważonego rozwoju z ludźmi, którzy od niedawna pracują  lub za chwilę wejdą na rynek pracy Bardzo potrzebujemy ich zaangażowania, chęci włączenia się w zmiany, które zachodzą na naszych oczach – powiedziała Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, otwierając drugi dzień zjazdu LOB.

Po przywitaniu, o idei LOB i kluczowych projektach Forum Odpowiedzialnego Biznesu opowiedział Sergiej Podus, koordynator tegorocznej edycji. Kolejnym punktem agendy spotkania była prelekcja Adama Pogorzelskiego, specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju i projektowania wizualnego, na temat współpracy CCC z organizacjami pozarządowymi na przykładzie działań dla UNICEF. Przy tej okazji studentki i studenci zdobyli praktyczną wiedzę na temat tego, jak przygotować atrakcyjny ONEPAGER. W ramach warsztatów grupy przygotowały jednostronicowe prospekty informacyjne, które mogłyby zostać przedłożone przed zarządem czy inwestorem. Pierwszy zjazd zakończyło podsumowanie, podczas którego każdy z uczestników podzielił się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami ze wspólnie spędzonego weekendu.

Ania Szczerbaczewicz, ambasadorka 18. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu