Pierwszy w Polsce #SustainHack rozstrzygnięty. Kreatywne społeczności poszukiwały rozwiązań dla zrównoważonego rozwoju

12 kwietnia 2018

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska, Kompania Piwowarska,

Podczas 7. Targów CSR na PGE Narodowym ogłoszono laureatów pierwszego w Polsce #SustainHack. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie dostarczyć rozwiązania na wyzwania postawione przez Bank BGŻ BNP Paribas i Kompanię Piwowarską. Nagrodami w konkursie były czeki na 10 000zł oraz szansa na współpracę z partnerami #SustainHack.  Inicjatorem i organizatorem projektu było Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Bank BGŻ BNP Paribas i Kompania Piwowarska jako pierwsze firmy w Polsce zdecydowały się na nową formę działania poprzez partnerstwo przy Konkursie Idea Challenge – #SustainHack. Celem konkursu było znalezienie rozwiązań dla wyzwań z zakresu odpowiedzialności społecznej, jednocześnie odpowiadających na wybrane zadania określone w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Bank BGŻ BNP Paribas, w ramach swojego wyzwania, zdecydował  się wspierać realizację 9. i 10. Cel Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG). Poprzez swoje działania angażował uczestników konkursu do stworzenia rozwiązań dążących do wyrównywania szans m.in. osób starszych w dostępie do produktów i usług bankowych w dobie postępującej digitalizacji. Decyzją jury, najciekawszym spośród przedstawionych rozwiązań, okazał się projekt „Aplikacja dla Seniorów: Łatwo-Bezpiecznie-Internetowo”, który zdaniem oceniających najbardziej kompleksowo odpowiedział na potrzeby klientów banku.

Cieszymy się, że jako Bank BGŻ BNP Paribas mogliśmy wziąć udział w pierwszej edycji projektu #SustainHack. Spłynęło wiele wartościowych pomysłów i liczymy na to, że część z nich uda nam się wprowadzić w życie. To pokazuje, jak ważna i cenna jest to inicjatywa, a z drugiej strony także ciekawa metoda poszukiwania innowacyjnych rozwiązań biznesowych dla równoważonego rozwoju. Projekt ma również wymiar edukacyjny. Zwraca uwagę na ważne problemy społeczne, przez co wpisuje się w naszą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu i jednocześnie wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju – mówi Piotr Widacki, dyrektor zarządzający Pionu Transformacji Cyfrowej w Banku BGŻ BNP Paribas.

Wyzwanie postawione przez Kompanię Piwowarską dotyczyło natomiast wspierania realizacji 3. Celu Zrównoważonego Rozwoju: zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt. Wynikiem prac zespołów miały być innowacje pozwalające na ograniczenie zjawiska nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, w tym głównie wśród osób nieletnich, kobiet w ciąży. Według jury, najlepszą odpowiedzią na nie stanowił projekt „Chatbot KOMPAN – Twój kompan odpowiedzialnej konsumpcji”.

Chatboty są już stosowane w biznesie jednak, z tego co nam wiadomo, nikt nie wpadł na pomysł aby pomagały w zachowaniu umiaru przy spożywaniu alkoholu. Taki dyskretny kompan, który na bieżąco przypomina np. o piciu wody i jedzeniu podczas spożywania alkoholu lub odpowiada na wątpliwości związane ze spożywaniu alkoholu w różnych sytuacjach może być świetnym źródłem wiedzy i motywacji dla osób, którym zależy na zachowaniu umiaru. Konwersacja z chatbotem daje i podpowiedzi i dostęp do wiedzy tu i teraz. Na dodatek nie w formie wykładu,  ale swobodnej, przyjacielskiej konwersacji. Chatbot to świetna przestrzeń do budowania współpracy ze specjalistami oraz organizacjami zainteresowanymi – podobniej jak my – przeciwdziałaniem nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Podoba nam się też jego nazwa – KOMPAN, która dobrze kojarzy się i ze wsparciem jakie może zapewniać użytkownikom  i z nazwą naszej firmy – mówi Małgorzata Walędzińska–Półtorak, kierownik ds. programów zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Przebieg #SusainHack

Kreatywne społeczności (programiści, graficy, inżynierowie, naukowcy, marketingowcy, startupy i in.) miały za zadanie w określonym czasie (13.02 – 5.04) dostarczyć swój pomysł na jedno lub dwa z wyznaczonych w konkursie wyzwań. Do konkursu można było aplikować indywidualnie lub w drużynach do 5 osób. Hackathon zorganizowany został w formie wyzwania online, dzięki czemu w wydarzeniu uczestniczyć mogli wszyscy – bez względu na lokalizację. Ślad węglowy został ograniczony, a ponadto uczestnicy z ewentualnymi niepełnosprawnościami ruchowymi nie zostali wykluczeni z możliwości nadsyłania prac. W skład jury weszli pracownicy firm, odpowiedzialni za strategiczne działania organizacji. Najlepsze rozwiązania powstałe w trakcie konkursu wyłoniono na podstawie takich kryteriów, jak atrakcyjność rozwiązania, potencjał rozwojowy, użyteczność czy możliwość dotarcia do dużej grupy odbiorców.

Myśląc o realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, musimy sięgać po innowacyjne rozwiązania i korzystać z mądrości otoczenia. Projekty zgłoszone do #SustainHack są dowodem na potencjał, jaki drzemie w kreatywnych społecznościach. Są także przykładem możliwości, jakie daje współpraca, która była też motywem przewodnim 7. Targów CSR. Dzięki zaangażowaniu interesariuszy wypracowano rozwiązania będące odpowiedzią na konkretne wyzwania stojące przed firmami. Zaangażowanie i współdziałanie są istotą społecznie odpowiedzialnego biznesu  – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Idea #SustainHack oparta jest na partnerstwie i współpracy, dzięki czemu idealnie wpisuje się w misję Forum Odpowiedzialnego Biznesu: działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowania biznesu, który zmienia świat, łączenia ludzi, którzy zmieniają biznes – dodaje Marzena Strzelczak.

Za obsługę #SustainHack pod kątem technicznym odpowiadała platforma ChallengeRocket.com, poprzez którą swój udział w konkursie potwierdziło ponad 240 osób, rejestrując 62 innowacyjne projekty.

– To przedsięwzięcie pokazuje, jak istotne i efektywne jest zaangażowanie w CSR-owe działania firm kreatywnej społeczności. Warto podkreślić, że wyzwaniom sformułowanym w konkursie przyświecała idea pomocy drugiemu człowiekowi. Jak widać, polskie społeczeństwo chętnie podejmuje się takich inicjatyw i chce mieć realny udział w rozwiązywaniu problemów w swoim otoczeniu. Współpraca pomiędzy biznesem a społeczeństwem tworzy efekt synergii, następuje transformacja biernych interesariuszy w aktywnych obywateli, którzy wspierają firmy w poszukiwaniu innowacji i niekonwencjonalnych rozwiązań technologicznych – mówi Paweł Kwiatkowski, CEO ChallengeRocket.

#SustainHack to konkurs skierowany do kreatywnej społeczności (programistów, grafików, inżynierów, naukowców, marketingowców, startupów i in.), która ma za zadanie w określonym czasie dostarczyć swój pomysł na jedno lub dwa z wyznaczonych w konkursie wyzwań. Hackathon jest organizowany w formie wyzwania online, dzięki czemu w wydarzeniu mogą uczestniczyć wszyscy – bez względu na lokalizację. Ślad węglowy zostaje ograniczony, a ponadto uczestnicy z ewentualnymi niepełnosprawnościami ruchowymi nie zostają wykluczeni z możliwości nadsyłania prac.

źródło: informacja własna