Platforma do weryfikacji klimatycznych aspektów działalności spółek giełdowych

17 stycznia 2024

Portal esg.instrat.pl powiększył się o ESG INSTRAT DATABASE. To pierwszy w Polsce publiczny hub danych ESG, umożliwiający dostęp do wszystkich najważniejszych danych o klimatycznych aspektach działalności spółek giełdowych w jednym miejscu.

ESG INSTRAT DATABASE DOSTĘPNY TUTAJ

Na interaktywnych wykresach sprawdzisz teraz:

  • historyczne emisje gazów cieplarnianych spółek giełdowych,
  • treści celów redukcji emisji przyjętych przez spółki,
  • trajektorie redukcji emisji wynikających z celów klimatycznych spółek,
  • dane o zgodności działalności spółek z Taksonomią.

ESG INSTRAT DATABASE oferuje też porównywarkę, umożliwiającą zestawienie i porównanie najważniejszych danych klimatycznych dla ujętych w bazie spółek.

ESG INSTRAT DATABASE stanowi odpowiedź na ograniczenie dla rozwoju polskiego rynku zrównoważonych finansów jakim był dotychczas brak dostępu do zagregowanych danych ESG. Jednocześnie baza została zaprojektowana jako narzędzie monitorowania i rozliczania spółek giełdowych z realizacji ogłoszonych przez nich celów klimatycznych. Baza może być też przydatna dla szerszego grona interesariuszy, obejmującego instytucje publiczne, media i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Wraz z premierą ESG INSTRAT DATABASE, zakres danych klimatycznych prezentowanych na esg.instrat.pl ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Do tej pory platforma obejmowała wyłącznie bazę celów klimatycznych spółek oraz listę spółek zobowiązanych do raportowania niefinansowego na bazie dyrektywy CSRD.

Źródło: instrat.pl