Pierwszy globalny standard GRI dotyczący przejrzystości podatkowej

13 grudnia 2019

Ogłoszony 5 grudnia 2019 r. GRI Tax Standard to pierwszy globalny standard kompleksowego ujawniania informacji podatkowych w podziale na kraje.

Globalni inwestorzy, grupy społeczeństwa obywatelskiego, organizacje świata pracy oraz pozostali interesariusze wyrazili poparcie dla opracowanego przez GRI (Global Reporting Initatiave) standardu podatkowego, który ma sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym przejrzystości podatkowej.
Standard opracowano w odpowiedzi na obawy dotyczące wpływu unikania podatków na zdolność rządów do finansowania usług i wspierania zrównoważonego rozwoju. Celem było także wyjaśnienie, w jaki sposób firmy przyczyniają się do dochodów podatkowych krajów, w których prowadzą działalność.
Jako najnowszy dodatek do Standardów GRI – najczęściej przyjętych ram raportowania zrównoważonego rozwoju na świecie – standard podatkowy jest teraz bezpłatnie dostępny dla organizacji na całym świecie.
Pobierz GRI Tax Standard >>
– Płacenie podatków jest głównym sposobem wspierania firm przez społeczności, w których działają. Jednak zbyt wiele firm nie chce ujawnić, ile i gdzie płacą podatki. Standard podatkowy GRI podważa ten status quo, przedstawiając najlepsze praktyki ujawniania tego typu informacji – mówi Tim Mohin, dyrektor generalny GRI.
Źródło: www.globalreporting.org