Kwietniowy weekend LOB pod znakiem zrównoważonego rozwoju w praktyce

8 kwietnia 2022

Dotyczy firmy: ERGO Hestia,

W dniach 1-3 kwietnia odbył się trzeci zjazd Ambasadorów Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Studenci i studentki z całej Polski przyjechali do sopockiej siedziby ERGO Hestii, by uczestniczyć w serii warsztatów przeprowadzonych pod hasłem „Zrównoważony rozwój w praktyce”.

Warsztaty otworzył Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Ergo Hestii Mario Zamarripa. Zapoznając uczestników i uczestniczki z podstawami metodologii przygotowywania strategii ESG, przedstawił główne założenia nadchodzącej, nieopublikowanej jeszcze strategii zrównoważonego rozwoju Spółki.

W drugiej części warsztatów Magdalena Kąkolewska, Prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii przedstawiła koncept „art brandingu”. Pomysłodawcą idei art brandingu jest Igor Gałązkiewcz, który w swojej książce o tym samym tytule tłumaczy, jak wykorzystać sztukę do tworzenia dodatkowych wartości dla Spółki. Magdalena Kąkolewska przekazała słuchaczom i słuchaczkom, że o sztuce w biznesie należy myśleć nie tylko w celach inwestycyjnych czy sponsoringowych. Sztuka może stać się bodźcem poszerzającym horyzonty, rozwijającym kreatywność i pozwalającym otworzyć się, wychodząc ze swojej strefy komfortu. W ten sposób sztuka pozwala rozwijać relacje inwestorskie i pracownicze w warunkach biznesowych, ale na polu pozazawodowym.

Ostatnie warsztaty pierwszego dnia zjazdu przeprowadziły Natalia Kalocińska i Angelika Stolc z Fundacji Integralia. Działalność Fundacji ma na celu przełamywanie barier w codziennych kontaktach z osobami z niepełnosprawnością. Jak poprawić kontakt z osobą słabo słyszącą? Czy do osoby niewidzącej wypada powiedzieć „do widzenia”? To tylko przykłady pytań, które zostały rozważone podczas warsztatów.

Działania obu Fundacji ERGO Hestii są rzeczywiście imponujące. Jako fundacje korporacyjne, ale nie grantodawcze, podejmują one aktywne, intensywne działania mające otwierać interesariuszy Spółki na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Drugi dzień warsztatów otworzyły Natalia Kozioł i Katarzyna Dębska z Biura Doboru i Rozwoju Kadr, prowadząc warsztat dotyczący różnorodności i powodów, dla których jej zachowanie jest kluczowe w każdej organizacji. Następnie Oskar Jedynasty, Dyrektor ds. Rozwoju Oprogramowania Departamentu IT, opowiedział o podstawach automatyzacji procesów, dzięki zastosowaniu robotyki. ERGO Hestia stara się przeciwdziałać problemowi niedoboru specjalistów z zakresu IT poprzez prowadzenie bootcamp’ów dotyczących programowania dla swoich pracowników. Każdy zainteresowany może spróbować dołączyć do zespołu IT poprzez udział w kilkumiesięcznym szkoleniu z robotyki, które pracownicy wykonują zamiast pracy na dotychczasowym stanowisku. Program cieszy się dużym zainteresowaniem, umożliwia szybkie przebranżowienie i otwiera nowe szanse dla pracowników i pracowniczek.

Trzeci zjazd zakończył koordynator programu ambasadorskiego Sergiej Podus. Kolejną możliwością spotkania Ambasadorów i Ambasadorek będą 9. Targi CSR organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu dnia 25 maja w Warszawie, na które serdecznie zapraszamy.

W imieniu wszystkich Ambasadorek i Ambasadorów LOB chciałabym serdecznie podziękować całemu Zespołowi Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w szczególności Sergiejowi Podus za zaangażowanie w organizację programu i wkład w rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Dla nas ten program to wyjątkowa możliwość poznania tylu różnorodnych spojrzeń na tematykę ESG i jej dalsze perspektywy.

Lila Krawczyk, Ambasadorka 18. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu