Pierwszy konkurs grantowy na stacje ładowania dla samorządów rozstrzygnięty

1 września 2023

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Pierwsza edycja konkursu grantowego dla samorządów „Razem dla eko-zmiany” została rozstrzygnięta. Łączna wartość przyznanych grantów to 1 mln zł. W programie Fundacja Santander Bank Polska i Santander Leasing sfinansują co najmniej 17 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Przyznany grant pokryje koszty budowy, serwisu i obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC o mocy 2 x 11kW przez 24 miesiące.

– Stacje ładowania powstaną w centrach miast, często w lokalizacjach atrakcyjnych turystycznie, w sąsiedztwie budynków użyteczności publicznej lub w takich rejonach, gdzie aktualnie nie ma ani jednej stacji ładowania. To bardzo istotne z punktu widzenia użytkowników samochodów elektrycznych, zwłaszcza, że projekt kierowaliśmy do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tys. – mówi Marzena Atkielska, prezeska zarządu Fundacji Santander.

Jedną z głównych barier, która ogranicza wzrost udziału samochodów elektrycznych jest dostępność stacji ładowania. Każdy projekt, który zwiększa ich liczbę to krok w stronę popularyzacji elektromobilności, co oznacza mniej spalin i hałasu w miejscach zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Infrastruktura ładowania w Polsce rozwija się dynamicznie (w I połowie 2023 r. odnotowano wzrost nowo zainstalowanych, szybkich stacji ładowania DC o 150% r/r), ale w różnym tempie w zależności od regionu i poszczególnych samorządów. W najnowszej edycji raportu PSPA „Polish EV Outlook 2023” twierdzi się, że aż 56% wszystkich ogólnodostępnych stacji w Polsce jest zainstalowane w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Z kolei 1/10 wszystkich ładowarek funkcjonuje wzdłuż sieci TEN-T. W mniejszych miejscowościach często brakuje infrastruktury ładowania, bez której kierowcy nieposiadający możliwości ładowania w domu lub w pracy nie przesiądą się do samochodów elektrycznych. Rozstrzygnięcie konkursu „Razem dla eko-zmiany” to ważny krok na drodze do zmiany tego stanu rzeczy.

– Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, nie możemy zaprzeczyć, że budowa stacji ładowania potrzebna jest nie tylko w dużych metropoliach czy przy drogach szybkiego ruchu, ale także w mniejszych miejscowościach. Nawiązanie współpracy z sektorem JST szczególnie nas cieszy ze względu na duże potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania w przestrzeniach dotychczas niezagospodarowanych pod tym kątem – podsumowuje Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.

Program grantowy „Razem dla eko-zmiany” wspiera dążenia do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji gazów cieplarnianych, osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku, obniżenie poziomu hałasu oraz zużycia energii i paliw w transporcie. Projekt został przygotowany wspólnie przez Fundację Santander Bank Polska i Santander Leasing. Partnerami akcji są GreenWay Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Wyniki konkursu znajdują się na stronie

Źródło: inf. pras.