Spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR

10 stycznia 2017

30 stycznia w Ministerstwie Rozwoju i Finansów odbędzie się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. edukacji i popularyzacji CSR, powołanej 6 grudnia 2016 przez Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministerstwa. 

Uwaga: nabór uczestników spotkania został zamknięty

Koncepcja CSR nie jest w Polsce powszechnie znana i nadal istnieje duże zapotrzebowanie na informowanie i edukowanie o odpowiedzialnych działaniach biznesu oraz promowanie przykładów dobrych praktyk w tym zakresie. Powołana Grupa robocza ds. edukacji i popularyzacji CSR stanowić będzie przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji pomiędzy osobami zajmującymi się kwestiami odpowiedzialności z różnych perspektyw: biznesowej, administracji publicznej, akademickiej czy pozarządowej. W ramach prac Grupy dyskutowane będą m.in. projekty i pomysły wypracowane w poprzednim Zespole ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Celem działań Grupy będzie wypracowywanie pomysłów na projekty z zakresu edukacji i popularyzacji CSR skierowanych do różnych grup interesariuszy.

źródło: https://www.mr.gov.pl