Pierwsze spotkanie Ambasadorów i Ambasadorek CSR XIV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu za nami

30 stycznia 2018

W ostatni weekend stycznia odbył się zjazd inaugurujący 14. edycję Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Pierwsze spotkanie, którego gospodarzem była firma Orange Polska, poświęcone było tematowi zrównoważonego rozwoju i odbyło się w Miasteczku Orange.

14. edycję Ligi Odpowiedzialnego Biznesu zainaugurowała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przybliżyła programy prowadzone przez FOB oraz opowiedziała o kluczowych projektach. Marcin Grzybek, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prześledził najważniejsze koncepcje dotyczące społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz nakreślił najistotniejsze różnice i podobieństwa między poszczególnymi pojęciami. Wskazał również, gdzie można szukać przykładów zarówno dobrych praktyk, jak i norm oraz wytycznych w zakresie CSR. Podkreślił także rolę biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych przez ONZ w 2015 roku. Przedstawiane zagadnienia odniósł do aktualnych wydarzeń i procesów oraz najbliższego otoczenia, dzięki można było przekonać się, jak ważna w dzisiejszym świecie jest szeroko pojęta odpowiedzialność. Następnie Marta Górska i Miłosz Marchlewicz szczegółowo wprowadzili nowych Ambasadorów i Ambasadorki w program Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. W Miasteczku Orange zjedliśmy także pyszny obiad i mieliśmy okazję, by zarówno poznać się bliżej, jak i podzielić się pierwszymi wrażeniami ze spotkania.

Popołudnie spędziliśmy na “Podwieczorku przy CSR”. Z Ambasadorami i Ambasadorkami CSR spotkał się Krzysztofem Kaczmar, prezes Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym i członek zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Była to okazja do porozmawiania o tym, jak budować swoją ścieżkę zawodową, by podjąć pracę związaną z CSR oraz o tym, na czym polega specyfika tej branży. Oprócz cennych porad i porcji anegdot, Krzysztof przybliżył także, jak w praktyce wygląda przekonywanie do działań CSR, np. wolontariatu pracowniczego, członków zarządów dużych firm. Zdradził  również nieco kulis bardzo ciekawego projektu dotyczącego poszukiwania miejsca pochówku Mikołaja Kopernika. Dzięki temu Ambasadorzy i Ambasadorki CSR mogli się przekonać, że choć prowadzenie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności wymaga wiele pracy, to jednak przynosi zarówno dużo satysfakcji, jak i wielu korzyści dla firmy. Dzięki nieformalnej atmosferze, była to także okazja do rozmowy na temat przemian społeczno-gospodarczych na świecie i ich skutkach dla młodego pokolenia. Pierwszą część zjazdu zakończyliśmy wspólną kolacją i integracją, dzięki czemu mogliśmy się lepiej poznać.

Drugi dzień zjazdu rozpoczęliśmy od przyjrzenia się zrównoważonemu rozwojowi w branży energetycznej. Katarzyna Mróz, menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przybliżyła kolejne etapy budowy strategii zrównoważonego rozwoju oraz pokazała, jak z perspektywy firm wygląda proces budowania dialogu ze społecznością lokalną. Ambasadorzy i Ambasadorki mieli więc możliwość podejrzeć “od kuchni”, jak wygląda w praktyce prowadzenie działań CSR w branży energetycznej. Dzięki warsztatom mogli także wczuć się w rolę różnych grup interesariuszy firmy. Następnie Ambasadorzy i Ambasadorki CSR spotkali się z Moniką Kulik, ekspertką ds. CSR w Orange Polska i członkinią zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W pierwszej części spotkania Monika przybliżyła działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR prowadzone przez firmę. Druga odsłona miała charakter warsztatowy. Ambasadorzy i Ambasadorki CSR wcielili się w rolę różnych interesariuszy Orange Polska i w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju podjęli dialog z firmą, mający na celu zrealizowanie pomysłów i postulatów poszczególnych grup. Dzięki temu ćwiczeniu w praktyce wykorzystali wiedzę zdobytą na poprzednich spotkaniach. W czasie przerwy obiadowej była także okazja do dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań. Na koniec I zjazdu porozmawialiśmy o wrażeniach Ambasadorów i Ambasadorek CSR z pierwszego spotkania i o wstępnych pomysłach na własne projekty.

Czternasta odsłona programu przyniosła nowość w postaci czwartej ścieżki edukacyjnej, więc nie możemy doczekać się kolejnego zjazdu, na którym o komunikacji i CSR porozmawiamy z pracownikami firmy Henkel!