Pierwsze regionalne ogłoszenie Raportu odbyło się w Poznaniu

31 maja 2017

Dotyczy firmy: Santander Bank Polska,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Bank Zachodni WBK ogłosili w Poznaniu Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”. Była to pierwsza w tym roku prezentacja publikacji poza Warszawą. Partnerem i współorganizatorem spotkania był Bank Zachodni WBK.

Ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki” w Poznaniu odbyło się 31 maja. Udział w spotkaniu wzięło około 40 osób, w tym przedstawiciele lokalnego biznesu, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych.

Pobierz wersję PDF Raportu

Spotkanie zostało poświęcone odpowiedzialnemu biznesowi, a dokładnie największemu w Polsce przeglądowi działań CSR w minionym roku – raportowi wydawanemu od 15 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Publikację zaprezentował i panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli firm z Wielkopolski moderował Marcin Grzybek z Forum. Najlepsze praktyki Banku Zachodniego WBK zaprezentował zebranym Adrian Malinowski, dyrektor Biura Sprzedaży i Relacji z Klientem Detalicznym. Gości przywitał Tomasz Niewiedział dyrektor Obszaru Bankowości Multikanałowej w Banku Zachodnim WBK.  Spotkanie zakończyła wycieczka po Multikanłowym Centrum Bankowości.

– Prowadzenie działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny społecznie jest dla nas bardzo ważne. Koncentrujemy się na słuchaniu głosu klientów i w odpowiedzi na ich potrzeby rozwijamy usługi bankowości internetowej i mobilnej oraz contact center. Mówimy do naszych klientów prostym językiem i dostosowujemy obsługę w kanałach zdalnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dużo uwagi poświęcamy także edukacji klientów i kładziemy nacisk na bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej i mobilnej. Dbamy również o komfort pracy. Nasza nowa siedziba w Poznaniu to nowoczesne miejsce, które dodatkowo wzbogaciliśmy w digital lab – miejsce wymiany doświadczeń oraz testowania nowych technologii – mówił Tomasz Niewiedział

Bank Zachodni WBK jest partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Współpraca i wzajemne zaangażowanie pozwalają wspierać rozwój CSR w regionach, pokazywać dobre praktyki firm, wzmacniać dialog z interesariuszami. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”, jako przegląd CSR, stanowi więc właściwe narzędzie do edukacji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce – komentuje Marcin Grzybek, menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza, cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Raport dostępny jest także w formie elektronicznej w portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Więcej o Raporcie na:  https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/