Pierwsze firmy podpiszą Kartę Praw Dziecka w Biznesie. REJESTRACJA

7 września 2023

Karta Praw Dziecka w Biznesie to nowa inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jej celem jest inspirowanie i mobilizowanie przedsiębiorstw do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony praw dzieci w całym łańcuchu wartości. Zawiera ona zapisy m.in. o tworzeniu miejsca pracy przyjaznego dla rodziców i wspieraniu ich w godzeniu ról społecznych, odpowiedzialnej sprzedaży i promocji produktów oraz usług adresowanych do dzieci, wdrażaniu standardów dot. wykorzystywania wizerunku dziecka, wymaganiach dla dostawców oraz partnerów biznesowych i społecznych. Już 20 września 2023 r. będzie miało miejsce uroczyste podpisanie Karty przez firmy, połączone z warsztatami wokół jej tematyki. 

Uroczyste podpisanie Karty odbędzie się w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy” na trzecim piętrze Domu Towarowego Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej 25 w Warszawie w godzinach 13:00-16:30. Karta, ogłoszona po raz pierwszy w 17 lipca 2023 r. i zaprezentowana podczas Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka, Spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska biznesowego i społecznego, wpisując się w publiczny dialog na temat ochrony dzieci w Polsce.

Po oficjalnym otwarciu przez organizatorów_ki głos zabierze Marcin Perfuński. Prowadzący kanał superTATA.tv opowie o prawach dziecka z perspektywy wprawnego obserwatora i ojca pięciu córek.

Następnie pierwsze firmy oficjalnie podpiszą Kartę. W drugiej części wydarzenia uczestnicy_czki wezmą udział w warsztatach. Pierwszy z nich, prowadzony przez dr Joannę Szymonek z Polskiego Instytut Praw Człowieka i Biznesu na temat „zarządzania prawami dziecka” w ramach polityki praw człowieka. Poruszone zostaną kwestie takie jakie wyzwania organizacyjne i zarządcze związane z realizacją praw dziecka oraz wskażemy narzędzia, za pomocą których można na te wyzwania odpowiadać. Drugi, prowadzony przez Agnieszkę Palkę z Fundacji EY pod hasłem “Rodzic wraca do pracy”, będzie okazją do wymiany dobrych praktyk i narzędzi dających rodzicom sygnał, że pracodawca jest świadomy wyzwań rodzicielskich i bierze je pod uwagę organizując miejsce pracy. Na wydarzenie obowiązuje rejestracja.

Więcej szczegółów dotyczących Karty Prawa Dziecka można znaleźć pod adresem odpowiedzialnybiznes.pl/prawadziecka. Na stronie jest dostępny m.in. kwestionariusz, samooceny pozwalający firmie przyjrzeć się swoim obecnym działaniom w zakresie poszanowania praw dziecka. Niektóre podmioty już podzieliły się swoimi dobrymi praktykami, z którymi można zapoznać się tutaj».

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zachęca kolejne podmioty do autodiagnozy. Po jej dokonaniu warto rozważyć podpisanie Karty Praw Dziecka, aby włączyć się w działania na rzecz uznania podmiotowości dziecka w trzech obszarach:

  • pracowniczym,
  • wobec klientów i klientek, użytkowników i użytkowniczek usług i produktów, w łańcuchu wartości (zarówno upstream i downstream),
  • wobec partnerów i partnerek biznesowych i społecznych.

Swoje poparcie dla inicjatywy wyraziły już instytucje takie jak: Instytut Praw Dziecka im. Janusza Korczaka, Konfederacja Lewiatan, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu , UNICEF Polska, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja diversityPL, Fundacja Dorastaj z Nami, Fundacja Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).