PGNiG zapewni dostawy gazu i prądu dla klientów mających opóźnienia w płatnościach

17 marca 2020

Dotyczy firmy: PGNiG,

W związku z wyjątkową sytuacją w naszym kraju, w którym wszystkie działania skoncentrowane są na walce z pandemią koronawirusa, PGNiG Obrót Detaliczny zdecydował, że nie będzie wstrzymywać dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej dla klientów mających problemy z terminowym regulowaniem płatności. 

– Wyjątkowe okoliczności wymagają podejmowania nieszablonowych decyzji. W tym trudnym dla nas wszystkich momencie, gdzie w szczególny sposób liczy się empatia i zrozumienie, zdecydowaliśmy, że nie będziemy wstrzymywać dostaw gazu i energii elektrycznej tym Klientom, którzy z powodów zaległości finansowych kwalifikują się do ograniczenia tych dostaw – powiedział Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG SA.

Odstąpienie od działań windykacyjnych dotyczy osób, które z tytułu zaległości kwalifikują się do odcięcia dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej w okresie od 12-26 marca 2020 r. W zależności od rozwoju sytuacji  pandemii w naszym kraju, termin ten może ulec wydłużeniu.

– Jako spółka odpowiedzialna społecznie staramy się równoważyć interes spółki oraz bezpieczeństwo i potrzeby osób objętych działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  – powiedział Henryk Mucha, prezes zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Źródło: inf. pras.