PGNIG: Powiedzmy „tak” polskim łupkom

27 lutego 2013

Dotyczy firmy: PGNiG,

Temat gazu z łupków od dłuższego czasu rozpala emocje. Sukces Stanów Zjednoczonych, których gospodarka znacznie zwiększyła konkurencyjność dzięki wydobyciu gazu z łupków, a w efekcie skokowy spadek cen gazu, rozbudza bardzo duże nadzieje na całym świecie.

Polska jest jednym z kilku krajów w Europie, który posiada największe udokumentowane formacje skał łupkowych. Ich eksploatacja, przy ostrożnych szacunkach mogłaby zaspokoić krajowy popyt gazu na 50 lat. Dostęp do dużych ilości tego paliwa nie tylko może zapewnić Polsce niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, ale także przyczynić się do szybkiego wzrostu gospodarczego całego kraju oraz rozwoju wielu społeczności lokalnych. Dla każdego z nas może to również oznaczać niższe ceny gazu i energii.

Badania prowadzone przez polskie instytuty naukowe pokazały, że poszukiwania gazu z łupków w zgodzie z obowiązującymi w Polsce standardami są bezpieczne dla ludzi i środowiska. Polskie prawo regulujące proces poszukiwania i wydobycia gazu jest bardziej rygorystyczne od prawa Unii Europejskiej, tym samym w najwyższym stopniu dba o ochronę środowiska.

Komisja Europejska prowadzi obecnie proces konsultacji społecznych. Ich wynik będzie podstawą i uzasadnieniem dla wprowadzenia regulacji prawnych, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na proces i opłacalność poszukiwań gazu z łupków. Konsultacje potrwają do 23 marca 2013 roku. W wynikach prowadzonych konsultacji powinno znaleźć się jak najwięcej głosów z Polski – ankietę można wypełnić korzystając z linku na stronie www.lupkipolskie.pl

Pod powyższym linkiem dostępna jest również kopia ankiety prezentująca stanowisko PGNiG

Źródło: Materiały prasowe