Pepco wyróżnione w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”

24 kwietnia 2024

Dotyczy firmy: Pepco,

W najnowszej edycji raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” firma Pepco została wyróżniona za swoje innowacyjne podejście do odpowiedzialności społecznej. Jury raportu doceniło 5 inicjatyw sieci.

Aż 5 dobrych praktyk Pepco zostało ujętych w najnowszej edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki”, publikowanego od ponad dwudziestu lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– To ważne wyróżnienie podkreślające, że nasze zaangażowanie w promowanie odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR) jest efektywne i doceniane. Jako firma, która od lat rozwija swoją strategię ESG, zaprezentowaliśmy nasze ostatnie projekty mające realny wpływ na społeczność i środowisko, potwierdzając swoją rolę w kształtowaniu odpowiedzialnego biznesu w kraju – komentuje Kasia Wilczewska, Head of Corporate Communication Pepco.

Działania ujęte w raporcie prezentują, w jaki sposób Pepco włącza zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej do realizacji swojej strategii biznesowej.

Innowacje społeczne na rzecz lepszej komunikacji w rodzinie

Jednym z kluczowych projektów, za które Pepco zostało wyróżnione, jest badanie, którego celem było zrozumienie dynamiki komunikacji w polskich rodzinach. Wyzwaniem było zidentyfikowanie barier i potrzeb komunikacyjnych między rodzicami a dziećmi, co zaowocowało kampanią społeczną „Dom zaczyna się od serca” promującą zdrowe relacje rodzinne oraz przygotowaniem raportu z udziałem ekspertów z organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem dzieci i młodzieży. Badanie i kampania uświadamiały media, liderów opinii i klientów Pepco, że dorośli nie zawsze rozumieją świat emocji dzieci, a każde dziecko i nastolatek ma prawo być wysłuchanym, zrozumianym i akceptowanym. Kampanii towarzyszyły karty do gry do pobrania bezpłatnie ze strony kampanii, mające ułatwić domowe rozmowy – jako zachęta do dyskusji i pomoc w odpowiedzi na realny problem społeczny.

Wsparcie dla małych pacjentów 

Pepco włączyło się również we wsparcie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, przekazując dotację w wysokości ćwierć miliona złotych na remont pomieszczenia na oddziale pediatrii. Dzięki wsparciu przez markę powstała tam nowoczesna świetlica edukacyjna dla dzieci hospitalizowanych. Inicjatywa ta zapewnia dzieciom bezpieczną przestrzeń do nauki i zabawy, pomagając im zapomnieć o trudach związanych z chorobą. Dodatkowo pracownicy sklepów Pepco z rejonu łódzkiego pomogli wyposażyć świetlicę w gry i zabawki edukacyjne, pluszaki, kolorowanki oraz materiały piśmiennicze dla dzieci.

Zaangażowanie w promowanie praw dziecka i etyki biznesowej

Pepco aktywnie uczestniczyło w pracach nad Kartą Praw Dziecka w Biznesie, będąc jednym z jej pierwszych sygnatariuszy. Firma podkreśla również znaczenie etycznych praktyk biznesowych, co znajduje odzwierciedlenie w jej „Ethical Code of Conduct”.

Docenianie Pracowników i Promowanie Różnorodności

Inicjatywa Pepcoolture Masters to kolejny przykład na to, że Pepco stawia na rozwój i docenianie pracowników, promując wartości firmy i budując pozytywną kulturę organizacyjną. Celem corocznego programu jest wyróżnienie osób, które w wyjątkowy sposób realizują w pracy działania zgodne z wartościami Pepco.

Łączenie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju

We wszystkich krajach funkcjonowania Pepco, firma inwestuje w projekty społeczne skierowane do dzieci, finansując je ze sprzedaży toreb zakupowych i misiów charytatywnych przy czym oferuje klientom torby zakupowe wielokrotnego użytku i z materiałów z recyklingu. Dzięki temu co roku kilkanaście milionów złotych trafia do lokalnych organizacji pożytku publicznego zajmujących się rozwojem i edukacją dzieci.

Źródło: inf. pras.