Pepco kolejny rok wspiera Telefon Zaufania dla Dzieci i Mlodzieży

19 stycznia 2022

Dotyczy firmy: Pepco,

Pepco, partner strategiczny FOB, kontynuuje podjęte w ubiegłym roku wsparcie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W 2021 roku przekazana przez firmę darowizna pozwoliła odebrać blisko 10 500 połączeń i wiadomości oraz przeszkolić kilkudziesięciu konsultantów.

Na początku obecnego roku Pepco przekazało Fundacji pół miliona złotych, które umożliwi na zrealizowanie około 20 000 połączeń w trakcie dziennych i nocnych dyżurów, podczas których prowadzone są najdłuższe rozmowy i często zdarzają się interwencje ratujące życie. Konsultanci Telefonu Zaufania odbierają bezpłatne połączenia od dzieci i młodych osób, które mogą porozmawiać o każdym problemie anonimowo, w poczuciu zrozumienia i akceptacji.

Firma Pepco w Polsce i w innych krajach, gdzie są zlokalizowane są jej sklepy, podejmuje szereg działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej dzieci. Podkreśla również, że dobrostan psychiczny najmłodszych to dla niej jeden z priorytetów obok wspierania rozwoju osobistego, edukacji i wyrównywania szans życiowych.

Źródło: mat. pras.