PE gotowy do negocjacji ws. przepisów regulujących cały cykl życia baterii

14 marca 2022

Podczas debaty eurodeputowani podkreślali kluczową rolę baterii w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, neutralną dla klimatu, a także dla konkurencyjności i strategicznej autonomii UE. Projekt przepisów został przyjęty 10 marca przy 584 głosach za, 67 przeciw i 40 wstrzymujących się.

Europosłowie i europosłanki proponują zaostrzenie wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju, wydajności i etykietowania, w tym wprowadzenie nowej kategorii „baterii do lekkich środków transportu” (LMT), takich jak elektryczne hulajnogi i rowery, oraz przepisów dotyczących deklaracji i etykietowania śladu węglowego.

Eurodeputowani uważają, że do 2024 r. przenośne baterie w urządzeniach, takich jak smartfony, oraz baterie do lekkich środków transportu muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby konsumenci i niezależni operatorzy mogli je łatwo i bezpiecznie samodzielnie wymienić.

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem PE, przemysł powinien zapewnić, że łańcuch dostaw baterii jest w pełni zgodny z prawami człowieka i zobowiązaniami w zakresie należytej kontroli, co pozwoli wyeliminować zagrożenia związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i handlem surowcami, które często są skoncentrowane w jednym lub kilku krajach.

W sprawozdaniu określono również minimalne poziomy odzysku kobaltu, ołowiu, litu i niklu z odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w nowych bateriach oraz bardziej rygorystyczne cele dotyczące zbiórki baterii przenośnych.

W grudniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii. Wniosek ten ma na celu wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego, promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zmniejszenie wpływu baterii na środowisko w całym ich cyklu życia. Inicjatywa ta jest ściśle powiązana z Europejskim Zielonym Ładem, planem działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz nową strategią dla przemysłu.