Październikowe wiadomości z CSR Europe

4 września 2009

Nowości z rynku SRI, postępy w pracach nad standardem społecznej odpowiedzialności ISO, raport społeczny Toyota Motor Europe, marketingowe trendy CSR, IT w zarządzaniu wodą, manifest Vattenfal o neutralizacji emisji CO2 – to jedne z licznych informacji, z którymi mogą się Państwo zapoznać w październikowym zbiorze wiadomości z CSR Europe. Zapraszamy do lektury!

Odpowiedzialne inwestycje stanowią 17,5 % europejskiego sektora funduszy.
Z badań Eurosif wynika, iż całkowity poziom funduszy odpowiedzialnych społecznie (ang. socially responsible investment – SRI) osiągnął 2,665 bln euro, co stanowi 17,5% wszystkich zarządzanych aktywów w Europie. Nowe badania ukazują, że wzrost  europejskiego  rynku SRI jest spowodowany kilkoma czynnikami: wzrastającym popytem ze strony inwestorów instytucjonalnych, modą na włączanie obszarów środowiskowych, socjalnych i rządowych (ESG) do tradycyjnych usług finansowych, zewnętrznymi naciskami ze strony NGOs i mediów oraz rosnącym zainteresowaniem ze strony członków społeczeństwa. Badanie podkreśla skalę europejskiego SRI, a także  europejskich i wewnątrzkrajowych trendów w 13 krajach.

Standard ISO zmierza w kierunku społecznej odpowiedzialności.
Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji (ISO) jest coraz bliżej wypuszczenia międzynarodowego standardu „społecznej odpowiedzialności”. Na spotkaniu w Santiago de Chile 15 sierpnia 2008 grupa robocza pracująca nad kwestami odpowiedzialności społecznej zrobiła mały, ale potencjalnie historyczny krok do przodu.

OECD powinna nadzorować fundusze emerytalne zrównoważonego rozwoju.
OECD powinna wykorzystać aktualny kryzys finansowy, aby wkroczyć i poprowadzić światowe fundusze emerytalne do promowania rynków zrównoważonych finansowo, twierdzi Network for Sustainable 9 Financial Markets (NSFM) – ośrodek badawczy zrównoważonego inwestowania.

Raport: Europa musi przyspieszyć działania adaptacyjne związane ze zmianami klimatu.
Zgodnie z nowym raportem European Environment Agency (EEA) kraje europejskie, stając przed problemem podnoszenia się poziomu wód, suszy, zwiększających się opadów atmosferycznych, jak również wyginania gatunków i rosnącego ryzyka epidemii, powinny zintensyfikować działania przeciwdziałające skutkom zmian klimatycznych. „Implementacja działań dostosowawczych dopiero się zaczęła. Musimy ją przyspieszyć”. – powiedział dyrektor EEA Jacqueline McGlade.

Cele klimatyczne UE pod presją pogłębiającej się recesji!
Polska poparła stanowisko Niemiec odnośnie zwolnienia przemysłu z przestrzegania europejskich reguł klimatycznych. W obliczu recesji w największych europejskich gospodarkach wątpliwe jest, by Brukseli udało się wprowadzić ambitny program redukcji emisji CO2.

Wielka Brytania: Znakowanie produktów spożywczych jest mylące – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie rządu.
Z badań przeprowadzonych przez angielską agencję Food Standard Agency wynika, że etykiety z informacjami o wartościach odżywczych produtków są nieczytelne i niezrozumiałe. Od trzech lat w Wielkiej Brytanii trwa dyskusja na temat najlepszych metod znakowania. Część firm stosuje metodę GDA (Wskazane Dzienne Spożycie), inni preferują metodę znakowania kolorami tzw. „Traffic Lights”. Z raportu wynika, że obie metody są nadal mało skuteczne.

Berlin chce zostać elektrownią słoneczną.
Berlin chce stać się światowym liderem w obszarze energetyki słonecznej, zarówno jako konsument energii słonecznej, jak i pionier technologii słonecznych. „By stać się stolicą energii słonecznej, nie potrzebne są wcale najlepsze naturalne warunki geograficzne” – powiedział Harald Wolf w wywiadzie dla Reutersa. Najważniejsze jest stworzenie najlepszej z możliwych sieci przedstawicieli świata nauki i biznesu.”

Milenijne Cele Rozwoju na półmetku – raport badawczy Komisji Europejskiej

Milenijne Cele Rozwoju miały być narzędziem poprawiającym jakość życia globalnego społeczeństwa, ale postępy w ich wprowadzaniu  są niejednostajne – wynika z nowego raportu badawczego Komisji Europejskiej. Raport „Millenium Development Goals at Midpoint: Where do we stand and where do we need to go?” sugeruje, że reforma międzynarodowych instytucji gospodarczych, regulacja systemu finansowego, bardziej efektywna pomoc, inwestycje w infrastrukturę zrównoważonego rozwoju i opieka społeczna w każdym kraju są kluczowe dla wypełnienia Milenijnych Celów Rozwoju.

Marketingowe trendy CSR – przejrzystość i dialog.
Przedsiębiorstwa zmieniają sposób, w jaki realizują marketing inicjatyw CSR – coraz więcej z nich stawia na przejrzystość kanałów sprzedaży i popiera dialog z klientami, mówi Per Grankvist, edytor i założyciel  strony internetowej CSRiPraktiken.se w wywiadzie dla INSEAD Knowledge.  Otwartość buduje zaufanie, a zaufanie przekłada się na transakcje, argumentuje Grankvist. Mimo to firmy nie powinny „demonstrować” ich działań CSR zbyt wcześnie, aby zminimalizować ryzyko negatywnej i zbyt dociekliwej reakcji mediów.

Stosowanie IT w zarządzaniu wodą – nowy raport.
„Wierzymy, że rola coraz bardziej zaawansowanych narzędzi IT w udoskonalaniu procesów zarządzania zasobami wodnymi jest oczywista”, powiedział Peter Williams, szef działu technologii w programie IBM „Big Green Innovations” oraz autor raportu GreenBiz zatytułowanego  „Wprowadzanie zaawansowanego IT w zarządzaniu zasobami wodnymi”. Wyłożył on istotę problemów jakie napotykają rządy, agencje rozdziału wody i przedsiębiorstwa użytku publicznego odczuwające zwiększający się popyt na wodę. Ich szefowie zarądzają zasobami wody, tak aby sprostać oczekiwaniom popytu bez uszczerbku dla środowiska, utrzymując podaż na bezpiecznym poziomie i bez zanieczyszczeń, wciąż unowocześniając starzejącą się infrastrukturę i przeciwdziałając skutkom coraz częściej powtarzających się katastrof pogodowych.

Torby zakupowe wielokrotnego użytku – ciężko jest stać się proekologicznym.
Aktualne „zielone” poświęcenie – torba zakupowa wielokrotnego użytku – jest przykładem tego, jak trudno jest wyprodukować produkt przyjazny środowisku. Okazuje się bowiem, że plastikowe torby mogą być bardziej ekologiczne niż torby zrobione z bawełny czy płótna, które mogą pochłaniać duże ilości wody i energii w produkcji, a także mogą zawierać szkodliwe chemiczne barwniki. Obecnie  torby wielokrotnego użytku są wciąż robione z plastiku, a ich rozkład w ziemi może trwać wiele lat. Torby papierowe natomiast wymagają wycinki milionów drzew i są robione w fabrykach przyczyniających się do zanieczyszczenia wody i powietrza. Kolejnym problemem jest przyzwyczajenie ludzi do używania konkretnych toreb.

BITC Ireland przedstawia nowy raport dobrych pratyk CSR na rok 2008.
Jako część drugiego dorocznego Tygodnia Społecznej Odpowiedzialności w Irlandii Business in the Community Ireland (BITCI) przedstawił zbiór organizacji członkowskich stanowiących przykłady dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności. Raport „Inspirująca doskonałość 2008” obejmuje 67 przypadków z ponad 30 organizacji. W tym roku, w ramach obchodów pięciolecia programu ”Inspirująca doskonałość” BITCI zaprosił grupę ekspertów, którzy mieli wybrać 10 przykładów najbardziej innowacyjnych dobrych praktyk z lat 2003-2008. Przykłady te wyróżniono poprzez prezentację video. Ma to na celu inspirować irlandzki świat biznesu do wdrażania idei CSR do działań przedsiębiorstw.

CSRowa praktyka tygodnia: HP Microenterprise Accelerating Program (MAP).
Firma HP w ramach MAP organizuje dla mikroprzedsiębiorstw ze zdefaworyzowanych pod względem dostępu do nowoczesnych technologii IT społeczności szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Firma współpracuje z lokalnymi firmami szkoleniowymi i wyposażając je w sprzęt, dostarczając wsparcia merytorycznego i finansowego tworzy na ich podstawie centra MAP.

Toyota Motor Europe opublikowała Raport CSR 2008.
Raport dostarcza szczegółów dotyczących ekonomicznej, środowiskowej i społecznej strategii firmy oraz jej dokonań w tych obszarach w 2007 roku. Firma przez cały rok zainwestowała w Europie na cele rozwojowe 300 mln. euro. W odpowiedzi na wyzwania środowiska naturalnego, Toyota wyznaczyła 3 obszary zainteresowania: Zrównoważoną Mobliność, Zrównoważoną Produkcję, Zrównoważoną Sprzedaż. W 2007 roku firma przedstawiła również udoskonalone narzędzie mierzące efektywność działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – the CSR Assesment.

Neutralizacja emisji CO2 w produkcji energii firmy Vattenfall do 2050 roku.

30 sierpnia br. na inauguracji inicjatywy Vattenfal dotyczącej zmian klimatu, firma zaprezentowała swoją wizję osiągnięcia neutralnej dla środowiska emisji CO2 do 2050 roku. Vattenfall jest pierwszym przedsiębiorstwem energetycznym na świecie, które zaprezentowało tego typu plan. Manifest identyfikuje trzy najistotniejsze punkty powstrzymania zmian klimatycznych: cena jaką musi zapłacić świat w związku z emisją CO2, wzrost wsparcia dla technologii przyjaznych środowisku i wdrożenie klimatycznych wymogów w produkcji.

Technologia w rozwijającym się świecie – ICT Microsoft na Konferencji Rozwoju.
Microsoft po raz drugi zorganizował doroczną konferencję  ICT dla Rozwoju. Konferencja miała miejsce się w Waszyngtonie w dniach 22-23 sierpnia i koncentrowała się na znaczeniu powiązań publiczno-prawnych w formułowaniu celów rozwojowych. Na konferencji Microsoft przedstawił także 4 obszary, które powinny być kluczowe dla rządów, NGOs, IGOs i przedsiębiorstw międzynarodowych w realizacji wspólnych celów związanych z Afryką: budowaniu ludzkich zdolności poprzez edukację i trening technologiczny, rozwijaniu infrastruktury przez tworzenie konsorcjów biznesowych i używanie innowacyjnych form finansowania, a także poprawianiu środowiska biznesowego przez promowanie własności intelektualnej i innych praw oraz sprzyjaniu lokalnej innowacyjności.

Nowe drzewo za każdy samochód Skoda sprzedany w Republice Czech!
Skoda Auto, filia Volkswagena, kontynuuje swój program „Nowe drzewo za każdy samochód Skoda sprzedany w Republice Czech.” Celem projektu jest ukazanie zainteresowania przedsiębiorstwa środowiskiem i umocnienie wzajemnych relacji między zatrudnionymi i lokalną społecznością. W 2007 roku wystartował projekt pilotażowy w kooperacji z Parkiem Narodowym Bohemian Switzerland gdzie 65171 drzew bukowych (tyle aut sprzedano w Czechach) zostało zasadzonych w związku z programem odnowy oryginalnych lasów. W tym roku pracownicy Skody mogą bezpośrednio współuczestniczyć w projekcie na dwa sposoby: mogą zasugerować jako  miejsce sadzenia drzew okolice w których mieszkają lub mogą sami sadzić drzewa na zasadzie wolontariatu. W sumie jedenaście obszarów zaproponowanych przez pracowników i dwa parki narodowe zostały wybrane do zasadzenia 66808 drzew w tym roku.