Paweł Sudoł przewodniczącym Komisji ds. Etyki w Kompanii Piwowarskiej

2 sierpnia 2012

Dotyczy firmy: Kompania Piwowarska,

Kompania Piwowarska dba o zachowanie wysokich standardów etycznych nie tylko w firmie, ale także w całym łańcuchu dostaw. Dlatego z dniem 1 sierpnia działającą doraźnie w KP Komisję ds. Etyki zastąpiła komisja stała, złożona z osób obdarzonych pełnym zaufaniem, gwarantujących obiektywność wobec innych i ich uczciwe traktowanie. Na jej czele stanął Paweł Sudoł, który przez wiele lat piastował stanowisko prezesa Kompanii Piwowarskiej.

Zarówno w pracy, jak i poza nią nieustannie dokonujemy wyborów i podejmujemy decyzje. Wiele z nich jest natury etycznej i ma wpływ na życie i działalność gospodarczą innych ludzi. Tylko postępując etycznie, w dobrej wierze, w sposób otwarty i uczciwy, można skutecznie prowadzić działalność komercyjną. Wychodząc z tego założenia, Kompania Piwowarska propaguje etyczne zachowania wśród swoich pracowników i podmiotów współpracujących – służy temu Komisja ds. Etyki.

Komisja ds. Etyki – nowy przewodniczący, nowe zasady

KP chce zapewnić swoim pracownikom odpowiednie narzędzia, które pomogą im poruszać się w tym obszarze. W związku z tym od 1 sierpnia Komisja ds. Etyki – dotychczas funkcjonująca w firmie doraźnie – zmieniła się w komisję stałą, która będzie zajmować się wszystkimi sprawami dotyczącymi etyki, aktywnie promować standardy etyki w KP oraz służyć jako organ konsultacyjno-doradczy dla wszystkich pracowników. Przewodniczącym Komisji ds. Etyki został Paweł Sudoł, który przez wiele lat piastował stanowisko prezesa Kompanii Piwowarskiej.  Ponadto w skład Komisji weszli: Wojciech Moliński, wiceprezes ds. personalnych, Paweł Kwiatkowski, dyrektor ds. korporacyjnych oraz Waldemar Koper, dyrektor ds. prawnych. Bartosz Kruchlik, kierownik ds. SARBOX, będzie wspierał Komisję na stanowisku sekretarza, zaś inne osoby z wyższej kadry kierowniczej mogą zostać powołane do zasiadania w niej, jeśli ich doświadczenie będzie mogło wspomóc pracę tego organu.

Ikona przemysłu browarniczego znów w Kompanii Piwowarskiej

Paweł Sudoł łącznie aż 36 lat pracował dla Kompanii Piwowarskiej i spółek, z których powstała. W roku 1990 został powołany na stanowisko prezesa spółki Lech Browary Wielkopolski SA. Był  także współautorem prywatyzacji browaru w Poznaniu oraz zakończonej sukcesem integracji browarów w Poznaniu i Tychach w jeden podmiot, znany od tego czasu (1999 r.) jako Kompania Piwowarska. Pełnił funkcję prezesa firmy od momentu jej powstania do końca 2010 r., kiedy to przeszedł na emeryturę.

– Cieszymy się, że Paweł Sudoł zgodził się zostać przewodniczącym naszej Komisji ds. Etyki – mówi Paweł Kwiatkowski, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej. – To najbardziej odpowiednia osoba na tym stanowisku – z jednej strony zasłużona i doskonale znająca branżę, z drugiej – spoza firmy, a więc bezstronna i wiarygodna. Z pewnością wniesie ogromny wkład w pracę Komisji.

Etyczne postępowanie w całym łańcuchu dostaw

Kompania Piwowarska dąży do tego, by etycznych zasad postępowania przestrzegali nie tylko pracownicy KP, ale również wszelkie podmioty współpracujące z firmą. W tym celu opracowane zostały Ogólne Warunki Postępowania, które stanowią dopełnienie obowiązującego już Kodeksu Postępowania i Planu reagowania na zgłoszenia przypadków naruszenia zasad etyki. Naruszenie zasad można zgłaszać poprzez specjalną infolinię oraz formularz na stronie korporacyjnej KP, a także wysyłając e-mail lub też osobiście kontaktując się z dowolnym członkiem Komisji ds. Etyki albo przedstawicielem wyższej kadry kierowniczej firmy.

Zależy nam na tym, by postępowanie etyczne stało się absolutnym priorytetem dla wszystkich pracowników Kompanii Piwowarskiej, zarówno w życiu prywatnym, jak i działalności zawodowej. Stawiamy sobie za cel, by wartości takie jak uczciwość i otwartość, odpowiedzialność, sprawiedliwość oraz wzajemny szacunek i poszanowanie godności stanowiły integralną i ważną część życia wszystkich osób związanych z firmą – podsumowuje Paweł Sudoł.

Źródło: Materiały prasowe