Patrycja Rogowska-Tomaszycka z Provident Polska w Zarządzie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

3 czerwca 2020

Dotyczy firmy: Provident Polska,

Patrycja Rogowska-Tomaszycka, Członek Zarządu w Provident Polska, Dyrektor ds. Corporate Affairs, została powołana na Członka Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To kolejny krok w blisko 20-letniej współpracy największej polskiej firmy pożyczkowej oraz FOB.

W nowym składzie Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazły się: Marzena Strzelczak (prezes FOB), Joanna Erdman (ING Bank Śląski), Monika Kulik (Orange), Irena Pichola (Deloitte), Izabela Rakuć-Kochaniak (Veolia) oraz Katarzyna Teter (Santander). Nowy Zarząd został powołany na 3-letnią kadencję.

– Provident Polska od lat angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, byliśmy jednym z pierwszych czternastu sygnatariuszy Karty Różnorodności, a także, jako jedyna firma pożyczkowa, regularnie wydajemy raport CSR – podkreśla Patrycja Rogowska-Tomaszycka. – Miejsce w Zarządzie FOB to dla mnie niezwykłe wyróżnienie, ale także szansa, aby mieć realny wpływ na wzrost znaczenia etycznego biznesu w Polsce. Mam nadzieję, że Provident jeszcze aktywniej włączy się w tworzenie, kształtowanie i promowanie standardów zrównoważonego rozwoju – dodaje.

Patrycja Rogowska-Tomaszycka w Provident Polska zarządza Pionem Korporacyjnym, gdzie odpowiada za obszary public affairs, PR, CSR oraz komunikacji wewnętrznej. W 2019 roku awansowała w strukturach Grupy IPF, obejmując stanowisko Dyrektora Corporate Affairs na region północny. Jest także Wiceprezesem Związku Pracodawców Instytucji Finansowych Konfederacji Lewiatan. Karierę zawodową rozpoczynała w Związku Banków Polskich, a później pracowała w Konfederacji Lewiatan. Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Provident Polska jest jednym z najstarszych członków Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Od blisko 20 lat lider rynku pożyczkowego w Polsce aktywnie wspiera wszystkie działania FOB m.in. uczestnicząc w pracach grup roboczych, czy w Targach CSR. W 18. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” FOB-u znalazło się aż 11 działań Providenta.

Zrównoważony rozwój jest dla firmy podstawą kompleksowej strategii rozwoju całej organizacji. Firma szczególnie dba o społeczności lokalne. Poprzez program wolontariacki Tak! Pomagam Provident Polska finansowo wspiera projekty społeczne zgłaszane przez swoich pracowników. Jako instytucja pożyczkowa, firma angażuje się także w edukację finansową i promowanie odpowiedzialnego podejścia do pożyczania. Działania Provident Polska na rzecz zrównoważonego rozwoju były wielokrotnie nagradzane prestiżowymi wyróżnienia m.in.: Super Etyczna Firma „Pulsu Biznesu”, Złote Listki CSR „Polityki” oraz Respect Certificate GPW.

źródło: mat.pras.