Partnerzy FOB z tytułem Top Employer 2021

3 lutego 2021

Dotyczy firmy: Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska, Chiesi Poland, Coca-Cola Poland Services, ING Bank Śląski, Orange Polska, PKN Orlen, Provident Polska, Santander Bank Polska,

W styczniu została ogłoszona 12. edycja Top Employers Polska 2021. Wśród laureatów są firmy partnerskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Top Employers Institute bada pracodawców na całym świecie pod kątem prowadzonej przez nich polityki personalnej.

W 2021 roku tytuł Top Employer przyznano prawie 1700 organizacjom w 120 krajach. Certyfikatami wyróżniono także polskie firmy, które tworzą najlepsze warunki pracy dla zatrudnionych oraz dbają o rozwój standardów zarządzania zasobami ludzkimi i wzmacnianie marki pracodawcy.

Dwunasta edycja programu wyłoniła 67 laureatów – liderów w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Wśród wyróżnionych firm znaleźli się partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Bank Gospodarstwa Krajowego, BNP Paribas Bank Polska S.A., Chiesi Poland, Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. , ING Bank Śląski S.A., Orange, PKN ORLEN S.A., Provident Polska S.A., Santander Bank Polska S.A.

Program Partnerstwa jest to kompleksowy program współpracy FOB z firmami – liderami odpowiedzialnego biznesu, które poprzez swoje zaangażowanie i działania przyczyniają się do szerzenia idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce.

źródło: Top Employers 2021