Partnerzy FOB nagrodzeni w XVII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

19 grudnia 2016

Dotyczy firmy: CEMEX Polska, Orange Polska,

13 grudnia 2016 r. w siedzibie Business Centre Club w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w XVII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Nagrodzeni zostali także Partnerzy Strategiczni Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Cemex Polska i Orange Polska.

Kapituła Nagrody  składająca się z przedstawicieli administracji rządowej, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i biznesowych uhonorowała 11 firm dyplomem Laureata Konkursu Lider ZZL, przyznając:

Złotą Statuetkę i tytuł Lidera ZZL w 2016 r. w kategorii dużych organizacji firmie Michelin Polska S.A.,

Szafirowy Wawrzyn i tytuł Lidera ZZL  w 2016 r. w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw Łódzkiemu Cen­trum Doskonale­nia Nauczy­cieli i Ksz­tałce­nia Prak­ty­cznego

2 Kryształowe Statuetki za trzykrotne zdobycie Bursztynowej Statuetki firmom:

  • CEMEX Polska Sp. z o.o.
  • Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.,

2 Bursztynowe Statuetki:

  • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
  • Orange Polska S.A. za wdroże­nie pro­jektu gam­i­fikacji w zzl

oraz 5 wyróżnień:

  • Sitech Sp. z o.o.
  • DHL Parcel Polska Sp. z o.o.,
  • EMITEL Sp. z o.o.
  • Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.,
  • GRUPA AZOTY S.A.

Oficjalną część uroczystości poprzedziła część merytoryczna – seminarium na temat : „Społeczna odpowiedzialność biznesu: Inwestowanie w pracowników warunkiem wzrostu efektywności”, w której wystąpiła Ewa Albińska, Menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu i prof. dr hab. Jacek Męcina, Dyrektor Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Pełna lista laureatów dostępna jest także tutaj.