Partnerzy FOB podpisali Standard Minimum Programu Etycznego

14 grudnia 2016

8 grudnia 2016 r. Global Compact Poland we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Partnerami Programu „Biznes i Prawa Człowieka” zaprezentowali narzędzie pomocne we wdrażaniu programu etycznego, oparte na Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka – Standard minimum Programu Etycznego. Jego pierwszymi sygnatariuszami było 10 organizacji w tym 4 partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Oficjalne podpisanie Deklaracji przyjęcia Standardu Minimum Programu Etycznego odbyło się 8 grudnia. Wcześniej jego przyjęcie poprzedził 1,5 roczny proces przygotowujący, w który zaangażowanych było ok. 90 organizacji zrzeszonych w Koalicji Rzeczników Etyki. Wśród pierwszych sygnatariuszy Standardu znalazło się 4 partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

  • Polpharma
  • Skanska
  • Unilever
  • T-mobile

Dokument jest do pobrania tutaj.

Źródło: ungc.org.pl