Partnerstwo odpowiedzialnego biznesu

15 kwietnia 2021

Dotyczy firmy: Allegro, Auchan Retail Polska, Lubelski Węgiel Bogdanka, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań,

Podczas premiery największego w Polsce przeglądu CSR, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki” oficjalnie do grona partnerów strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu dołączyły firmy: Allegro.pl, Auchan Retail Polska, LW Bogdanka SA, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Walstead Central Europe.

– W sytuacji kryzysu spowodowanego pandemią, niepokoju społecznego i niepewności powinniśmy rozwijać współpracę i szukać przestrzeni do działań, przyczyniających się do poprawy życia ludzi, ale również kondycji naszej planety. To ważne, że firmy podejmują wyzwanie wspólnej pracy w Programie Partnerstwa. Program skupia organizacje, które wdrażają dobre praktyki CSR, ale również edukują i upowszechniają zasady odpowiedzialnego biznesu w Polsce – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W Programie Partnerstwa FOB skupionych jest obecnie 51 partnerów strategicznych. 15 kwietnia br. podczas ogłoszenia 19. Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” przystąpiły firmy: Allegro.pl, branża e-commerce; Auchan Retail Polska, firma z branży handlu detalicznego; LW Bogdanka SA, reprezentująca branżę wydobywczą; Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., prowadząca działalność w zakresie gospodarki odpadami; Walstead Central Europe, dostawca usług komunikacyjnych.

– Cieszymy się, że oficjalne dołączenie Allegro.pl do grona Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu odbywa się w dniu premiery „Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, największego przeglądu odpowiedzialności firm w Polsce. W tym roku doceniono 24 inicjatywy Allegro, które dotyczyły działań na rzecz społeczeństwa, środowiska, oraz pracowników, a także wspierały realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wśród nich były również akcje naszego zaangażowania w walkę z pandemią COVID-19 oraz wsparcie klientów, sprzedawców i społeczności lokalnych – Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs & Sustainability w Allegro.pl.

– Odpowiedzialność jest jedną z kluczowych wartości Auchan Retail Polska, a odpowiedzialność społeczna została wpisana do strategii firmy i stanowi podstawę podejmowania decyzji we wszystkich realizowanych projektach strategicznych. Auchan dba o środowisko ograniczając swój negatywny wpływ, przeciwdziała marnotrawstwu, redukuje plastik oraz swoją emisję CO2, promuje zrównoważoną żywność, tworzy partnerstwa dla wspólnego rozwoju. Auchan dołączył do FOB by doskonalić swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie z agendą Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030, które stanowią odpowiedź na wyzwania współczesnego świata – mówi Inga Szaniawska, Koordynator CSR, Auchan Retail Polska.

– Bogdanka z dumą dołączyła do grona partnerów strategicznych Programu Partnerstwa FOB. Nasza obecność na Lubelszczyźnie bez wątpienia przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu, tworzenia miejsc pracy dla tysięcy mieszkańców oraz zasilania samorządowych budżetów. Równie ważny dla spółki jest kontekst społeczny. Od lat mamy swój wkład w aktywizowanie społeczności lokalnych oraz ich rozwój poprzez szereg działań i inicjatyw realizowanych w ramach naszej Strategii Społecznej Odpowiedzialności – Adam Partyka, z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych LW Bogdanka S.A.

– Rekopol w Programie Partnerstwa jest od grudnia 2020 roku i choć nie jest to długi czas – już dziś widzimy realne możliwości dzielenia się doświadczeniami z obszaru naszej działalności, ale i czerpania z wiedzy, czy konkretnych inicjatyw innych partnerów. Nie bez znaczenia pozostaje także poczucie partnerstwa z osobami i firmami, które mają podobne podejście do kwestii odpowiedzialnego, zrównoważonego prowadzenia biznesu, również w najbliższych nam kwestiach środowiskowych – Michał Mikołajczyk, Prokurent, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu i prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest integralną częścią naszej strategii biznesowej. Na co dzień realizujemy swoje szeroko rozumiane zobowiązania w ramach powyższej strategii kierując się tym, że odpowiadamy nie tylko za „tu i teraz”, ale również za przyszłe pokolenia. Społeczną odpowiedzialność traktujemy priorytetowo, włączając w to tak ważne dla firmy produkcyjnej aspekty środowiskowe, jak również aspekty obecnego jak i przyszłego szeroko rozumianego bezpieczeństwa naszego społeczeństwa z włączeniem aspektów ekonomicznych. Wierzymy, dziękując jednocześnie za włączenie do społeczności FOB, że udział w FOB pozwoli nam na wprowadzenie nowych elementów strategii w tym aspekcie, ale również pozwoli na przekazanie naszych najlepszych praktyk. Jako partner FOB zamierzamy aktywnie uczestniczyć w budowaniu platformy wymiany wiedzy między firmami partnerskimi i przedstawicielami innych organizacji i kolejno skutecznie wdrażać wspólnie wypracowane rozwiązania do naszej działalności – Katarzyna Rybicka, Member of Management Board, The Executive Director of Shared Services and Solutions Delivery, Walstead Central Europe.

Wydarzenie było również okazją do uhonorowania długoletniej współpracy firm z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Za 5-letnią działalność w ramach Programu Partnerstwa dziękowano: Adamed Pharma S.A., Amica S.A., Grupa Velux, Stena Recycling. 10 lat zaangażowania świętują Siemens Sp. z o.o. oraz Skanska, natomiast 20-lecie współpracy obchodzi Provident Polska S.A.

Program Partnerstwa to kompleksowy program współpracy z firmami, które – jako partnerzy strategiczni – wspierają FOB w upowszechnianiu koncepcji CSR w Polsce. Firmy nie tylko dzielą się własnym doświadczeniem poprzez prezentacje dobrych praktyk czy merytoryczny wkład w publikacje FOB, ale także stale uzupełniają swoją wiedzę, m.in. na spotkaniach Programu Partnerstwa. Obecnie grono partnerów strategicznych FOB to już blisko 60 firm, łącznie z gronem partnerów wspierających. Dowiedz się więcej >>