Parlament Europejski rozpoczął nową erę w zakresie raportowania danych pozafinansowych

15 kwietnia 2014

Dokładnie rok po rozpoczęciu prac legislacyjnych Parlament Europejski uchwalił dyrektywę nakładającą obowiązek raportowania danych pozafinansowych na największe firmy w Unii Europejskiej. Wynikiem dzisiejszego głosowania ma być poprawa transparentności około 6000 przedsiębiorstw.

Dyrektywa będzie teraz wdrażana do systemów prawa krajowego przez państwa wspólnoty. Obejmie przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników. Działać będzie w myśl zasady „raportuj lub wyjaśnij”, co oznacza, że firmy, które nie ujawnią szczegółów swojej działalności będą zmuszone do informowania o powodach zaniechań.

– Najnowsza dyrektywa jest kolejnym krokiem w stronę rozwijania transparentności w firmach. Dotyczy ona największych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, więc dla większości będzie to kontynuacja już podjętych działań. Wiele z nich wcześniej dostrzegło potrzebę raportowania działań pozafinansowych i przygotowywało sprawozdania dla swoich interesariuszy. Pozostali przedsiębiorcy mają do dyspozycji szeroką gamę standardów, które pozwolą im z powodzeniem proces sprawozdawczości rozpocząć. Na pewno przyjęcie dyrektywy to dobra wiadomość dla świadomych konsumentów, którzy w swoich wyborach chcą się kierować aspektami etycznymi działania firm. Również inwestorzy będą mogli się lepiej przyjrzeć postępowaniu przedsiębiorstw, na przykład pod kątem polityki zrównoważonego rozwoju. Z kolei pracownicy będą mieli łatwiejszy dostęp do informacji  o odpowiedzialnym traktowaniu osób zatrudnionych – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dyrektywa mówi o trzech zasadniczych obszarach związanych z ujawnianiem informacji dotyczących działania firmy. Pierwszym z nich jest obowiązkowe raportowanie kwestii środowiskowych, społecznych, związanych z zatrudnieniem i prawami człowieka oraz standardów przeciwdziałania korupcji. Drugim jest obowiązek określania założeń biznesowych, wyników oraz czynników ryzyka związanych z określonymi w pierwszym obszarze zagadnieniami. Obszar raportowania powinien również obejmować elementy związane z zarządzaniem różnorodnością, szczególnie w zakresie organów zarządzających i nadzorczych. Dyrektywa zachęca firmy do publikacji raportów opartych o uznane międzynarodowe standardy. Wymienia się w śród nich między innymi: GRI, UNGP, OECD Guidelines i normę ISO 26000.

Źródło: europa.eu