Panel Biznesowy w czasie 9. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
6 maja 2015

Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor pokazują, że skłonność Polaków do pomocy potrzebujących spadła w ostatnich latach. Polska uplasowała się na 115 pozycji w ostatnim raporcie World Giving Index, który ocenia skłonność obywateli do pomocy. Wyżej sklasyfikowane zostały m.in. Niger, Pakistan, Rumunia i Albania. Filantropia jest jedną z możliwości wypełniania tej luki, ale żeby działała odpowiednio potrzebna jest współpraca przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i odpowiednie prawodawstwo.

Wokół kwestii filantropii i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) narosło wiele nieporozumień. Niekiedy te działania są sobie przeciwstawiane, innym razem utożsamiane ze sobą. Zrozumieniu relacji między nimi nie ułatwia mentalny bagaż 45 lat komunizmu, który bardzo podkopał zaufanie do prywatnego biznesu. Z upływem czasu i rozwojem idei CSR-u, wiele firm jest coraz bardziej świadomych, jak ważne są relacje społeczne. Trafnie ujął to Paweł Łukasik, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w wywiadzie dla Forum Odpowiedzialnego Biznesu: − CSR w polskich realiach wyrósł z filantropii i wolontariatu, natomiast przeciwstawianie go filantropii szkodzi i filantropii, i społecznej odpowiedzialności, bo odrywa CSR od jego korzeni.

W społecznym odbiorze filantropia jest często postrzegana tylko przez pryzmat dawania najbardziej potrzebującym. Jednak nowocześnie rozumiana jest czymś więcej niż tylko dawanie pieniędzy. To również zachęcanie do zaangażowania się w wolontariat oraz promowanie takich postaw, jak odpowiedzialność i aktywność. Drogi do osiągnięcia tych celów są różne, ale ich efektem powinna być trwała zmiana społeczna. Dobry darczyńca powinien być zaangażowany w kontrolę i nadzór nad zużywaniem środków. Dostępnych form wsparcia jest wiele, począwszy od 1%, przez zapisy testamentowe po odpowiednie ulgi, ale w Polsce popularne są tylko nieliczne, wybrane. Świadoma filantropia w naszym kraju jest nadal we wczesnym etapie rozwoju.

Pojęcie filantropii budzi wiele pytań: Jak ją rozumieć ? Czy tylko najbogatsze firmy mogą być filantropami? Jak pomóc filantropom działać? Jak fundraiserzy mogą z nimi współpracować?

O czym powinny wiedzieć obie strony? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć goście Panelu Biznesowego, który odbędzie się 13 maja 2015 roku, o godzinie 17:30 w ramach 9. Międzynarodowej Konferencji Fundraisingu. Dyskutować będą: Mirella Panek-Owsiańska (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), Paweł Łukasiak (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce), Jerzy Mika (Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu), Andrzej Rojek (filantrop, darczyńca i doradca Muzeum Historii Żydów Polskich), Tomasz Desko (firma CERMAG Poznań) i Ewa Konczal (European Venture Philanthropy Association). Spotkanie poprowadzi Paweł Oksanowicz.

Panel Biznesowy ma charakter otwarty i jest bezpłatny.