„Pandemia a miejsce pracy” kategorią tematyczną w konkursie „Pióro odpowiedzialności”

19 lutego 2021

Dziennikarze i eksperci CSR mogą zgłaszać teksty do konkursu „Pióro odpowiedzialności”. W tym roku kategoria tematyczna dotyczy publikacji poświęconych wpływowi pandemii na funkcjonowanie miejsc pracy. Rejestracja artykułów trwa do 28 lutego poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/pioro.

Jedna z trzech kategorii w „Piórze odpowiedzialności”, konkursie dla dziennikarzy i ekspertów CSR, to kategoria tematyczna. Co roku dotyczy wybranego zagadnienia z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. W 11. edycji konkursu nagradzane będą publikacje wpisujące się w temat „pandemia a miejsce pracy”. Nabór artykułów trwa do 28 lutego (włącznie). Można je rejestrować poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/pioro.

Konkurs „Pióro odpowiedzialności” kierowany jest do dziennikarzy i ekspertów CSR piszących na temat odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, a w ramach powyższych zagadnień poruszających kwestie takie jak odpowiedzialne miejsce pracy, ochrona środowiska, odpowiedzialny łańcuch dostaw, zarządzanie, etyka czy odpowiedzialna konsumpcja. Dany artykuł można zarejestrować do jednej z trzech kategorii:

  • artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz),
  • artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert),
  • artykuł tematyczny „pandemia a miejsce pracy” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz).

Pandemia pokazała jaskrawo, jak ważne są fakty i możliwość dotarcia do wiarygodnych informacji. Nie przypadkiem pojawiło się pojęcie infodemii, a więc natłoku informacji, niekoniecznie prawdziwych, towarzyszących epidemii. Tym bardziej liczy się rzetelne dziennikarstwo. Trudno przecenić jego rolę w szybko zmieniającej się i coraz bardziej skomplikowanej rzeczywistości. W konkursie „Pióro odpowiedzialności” chcemy nagrodzić dziennikarzy i ekspertów CSR, którzy na co dzień starają się pokazywać ważne, aktualne, czasem trudne tematy dotyczące odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. To przecież dotyczy każdego z nas – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu.

Przebieg konkursu

Zakwalifikowane artykuły zostaną ocenione przez eksperckie jury, składające się z dziennikarzy, publicystów, naukowców oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:

  • zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
  • walory merytoryczne,
  • kompletność i rzetelność informacji,
  • styl,
  • kreatywność,
  • innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

W każdej z trzech kategorii (artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane; artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane; artykuł tematyczny „pandemia a miejsce pracy” – media elektroniczne i drukowane) przyznawana jest nagroda główna lub nagroda specjalna. Decyzją jury teksty mogą zostać również nagrodzone wyróżnieniem. Autorzy nagrodzonych tekstów otrzymają statuetki lub dyplomy.

Zwycięzcy 11. edycji „Pióra odpowiedzialności” zostaną ogłoszeni w kwietniu podczas premiery 19. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 11 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach tutaj >>

Regulamin >>

Źródło: Informacja własna