Panattoni z czwartym certyfikatem BREEAM Outstanding w Europie

31 sierpnia 2023

Dotyczy firmy: Panattoni,

Panattoni otrzymało BREEAM Outstanding w systemie International New Construction dla Panattoni Park Konin. To już czwarta w Europie inwestycja dewelopera z najwyższą oceną w tym systemie. Łączna powierzchnia obiektów potwierdzonych ekologicznym świadectwem przekroczyła już 12 mln m kw., a kolejne 4,5 mln m kw. jest w procesie certyfikacji.

Panattoni Park Konin to druga inwestycja na rynku powierzchni przemysłowych w Polsce, która uzyskała BREEAM Outstanding. Oba certyfikaty zdobyło Panattoni, a realizacja w Koninie uzyskała ocenę na poziomie aż 90%, stając się tym samym najwyżej ocenianym budynkiem przemysłowym w Polsce. Zużycie wody w obiekcie zostało ograniczone o blisko 88% w stosunku do budynku bazowego, a recykling na budowie przekroczył 99,6%. Inwestycję wyposażono w instalację wody szarej oraz fotowoltaikę.

– Coraz więcej klientów i inwestorów w całej Europie zwraca się w kierunku zielonych inwestycji. To wynika m.in. z przyjętej unijnej strategii zrównoważonego rozwoju i dążenia do osiągnięcia zeroemisyjności. Już od 2028 r wszystkie nowe budynku będą musiały być operacyjnie net-zero. Stąd w naszym portfolio szybko rośnie liczba budynków certyfikowanych na najwyższym poziomie. Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu coraz szerszej palety rozwiązań prośrodowiskowych i prospołecznych, nasze inwestycje stają się bardziej zrównoważone, a ich wpływ na środowisko jest mocno zredukowany – mówi Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni.

Efektywny Konin

Certyfikowane budynki są przede wszystkim niezwykle efektywne energetycznie.

– Wysiłki w tym kierunku przekładają się nie tylko na zmniejszone zużycie energii czy wody, ale również wymierne oszczędności w kosztach eksploatacji. W Koninie zredukowaliśmy zużycie wody aż o 87,7% w stosunku do budynku bazowego dzięki zastosowaniu wydajniejszej armatury, zaworów elektromagnetycznych połączonych z czujnikami obecności czy olicznikowania zintegrowane z systemem BMS. Zużycie energii pierwotnej zmniejszyliśmy o połowę, przy czym blisko jedna czwarta energii niezbędnej do funkcjonowania budynku (22,8%) pochodzi z instalacji fotowoltaicznej. Wbudowany ślad węglowy budynku to zaledwie 299 kg CO2/m2, co odpowiada klasie A (najwyższej) według metodologii Carbon Heroes Benchmarking One Click LCA – tłumaczy Emilia Dębowska.

Budynek uzyskał świadectwo efektywności energetycznej, obliczone z uwzględnieniem wyników testu szczelności. Przeprowadzono dla niego analizę adaptacji do zmian klimatu, w tym wzrostu temperatury powietrza, zwiększenia opadów, wzrostu intensywności powodzi czy silnych wiatrów. Przygotowano strategię adaptacji do zmian funkcjonalnych, co zwiększa szanse na wydłużenie okresu jego eksploatacji.

Bioróżnorodność i wellbeing.

Zrównoważony rozwój to również dbałość o różnorodność biologiczną. Na podstawie audytu przygotowanego przez wykwalifikowanego specjalistę podjęto działania w celu podniesienia wartości ekologicznej lokalizacji inwestycji. Obejmowały one nasadzenia lokalnie odpowiednich gatunków rodzimych. Stworzono nowe naturalne siedliska dla owadów i wdrożono rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury. Zainstalowano budki lęgowe dla ptaków. Opracowano 5-letni plan zarządzania bioróżnorodnością w ramach pakietu dokumentacji projektowej architektury krajobrazu. Zrealizowana została strefa relaksu z leżakami oraz siłownią zewnętrzną w celu poprawy samopoczucia i dobrostanu użytkowników. W obszarze biurowym budynku zapewniono dopływ światła dziennego dla ponad 91% powierzchni, gdy minimum wymagane to 80%.

W obiekcie zapewniono udogodnienia, które zachęcają pracowników do korzystania z niskoemisyjnych środków transportu i do minimalizacji indywidualnych podróży. Przygotowano 10 miejsc postojowych z ładowarkami dla samochodów elektrycznych, a także 40 miejsc dla rowerów oraz szatnie i prysznice dla rowerzystów. Opracowany dla budynku plan podróży identyfikuje najbardziej korzystne i zrównoważone opcje dla jego użytkowników. Także sama lokalizacja budynku ułatwia łatwy dostęp do lokalnych usług, co redukuje środowiskowe, społeczne i ekonomiczne skutki wynikające z wielokrotnych lub przedłużonych podróży użytkowników budynku, w tym emisje związane z transportem i korki uliczne.

Źródło: inf. pras.