Panattoni wskazuje na rosnące zaangażowanie europejskiej logistyki w zrównoważony rozwój

20 września 2023

Dotyczy firmy: Panattoni,

Panattoni po raz kolejny połączyło siły z międzynarodową kancelarią prawną HFW oraz firmą badawczą Analytiqa, by odsłonić tempo zrównoważonego rozwoju w europejskiej logistyce i łańcuchach dostaw w 2023 roku.

Najnowszy „Raport na temat zrównoważonego rozwoju w europejskiej logistyce i łańcuchach dostaw 2023” podkreśla wzrost zainteresowania stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, oszczędnością zasobów wodnych oraz magazynami energii odnawialnej, pozwalającymi przechowywać ją na miejscu.

W zestawieniu z raportem z 2022 roku, w którym aż 80% respondentów wskazywało potrzebę redukcji śladu węglowego, tegoroczne badanie pokazuje, że 45% firm jest gotowych płacić wyższy czynsz, aby przenieść się do zielonych obiektów. Co ciekawe, odsetek ten wzrasta do 51% wśród firm 3PL, co świadczy o wyraźnym zwrocie w kierunku zrównoważonych nieruchomości.

– Biorąc pod uwagę kontekst zagrożeń związanych z paliwami i energią, nie jest zaskakujące, że po raz drugi rozwiązania oszczędzające energię (takie jak panele słoneczne, sensory oświetlenia, LED, wymienniki ciepła, urządzenia chłodnicze itp.) będą kluczowym obszarem zainteresowania i najważniejszym elementem ESG w operacjach magazynowych firm. Odpowiedziało tak 64% wszystkich respondentów – mówi Emilia Dębowska, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w Panattoni.

W tegorocznym raporcie zwrócono również uwagę na wciąż rosnące znaczenie certyfikatów takich jak np. BREEAM. Liczba korzystających z nich firm wzrosła z 27% do 31%. Pomimo wagi kosztów operacyjnych, jedna trzecia przedsiębiorstw dostrzega obecnie realną wartość certyfikatów środowiskowych, a kolejne 53% rozważa to w kontekście potencjalnych kosztów. Akredytacje według standardów takich jak CDP i GRI również wzmacniają rosnące zaangażowanie.

– W 2023 roku 72% firm (wzrost z 69% w zeszłym roku) włączyło cele ESG do procesów przetargowych. Więcej przedsiębiorstw wprowadza je też jako zobowiązania do spełnienia dla partnerów w łańcuchu dostaw (32%, wzrost z 28% w zeszłym roku). Warto też zauważyć, że chociaż firmy mogą i rzeczywiście stosują różne podejścia do śledzenia zgodności umów z wymogami ESG, to maleje znaczenie samodzielnego raportowania a wzrasta audytu – zauważa Matthew Gore, partner w HFW.

Niewywiązanie się z realizacji zdefiniowanych celów będzie teraz wiązało się z karami finansowymi, jako że rośnie liczba firm nalegających na prawo do zerwania kontraktów w przypadku ich niespełnienia. Aż 13% wszystkich respondentów straciło lub nie przedłużyło kontraktu magazynowego z powodu niespełnienia celów ESG.

Jednym z najważniejszych elementów Raportu na 2023 rok jest uwaga poświęcona roli rządowych i sektorowych wytycznych, przekładająca się na przyszłe wybory paliwowe. Potrzeba dekarbonizacji transportu pozostaje wyraźnie zaznaczona – aż 66% respondentów uznaje bliskość do punktów ładowania elektrycznego za „bardzo ważną” lub „ważną”. Ten wskaźnik spadł z 77% w 2022 roku, co może wskazywać na potencjalny zwrot ku firmom preferującym indywidualne infrastruktury ładowania.

Badanie z 2023 roku podkreśla olbrzymie wyzwania, z jakimi borykają się firmy, ale co ważniejsze, podkreśla kontynuację i zdecydowane dążenie ku większej neutralności emisyjnej. Namacalne korzyści, w tym zwiększone zainteresowanie inwestorów, silniejsze zainteresowanie mediów i szersze wsparcie rządowe, są tu przekonującymi bodźcami.

Badanie, zrealizowane zostało w 15 kluczowych krajach europejskich, w tym w Holandii, Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Przeprowadzono je na reprezentatywnej grupie dostawców usług logistycznych, spedytorów, firm kurierskich oraz przedsiębiorstw z sektorów produkcyjnego i detalicznego.

Więcej informacji na stronie.

Źródło: inf. pras.