Trwa rejestracja na konferencję „Odpowiedzialny biznes 3.0 – CSR oraz ESG a strategie przyszłości”

5 kwietnia 2024

25 kwietnia odbędzie się konferencja organizowana przez ICAN Institute, podczas której omówione zostaną najnowsze trendy i wyzwania stojące przed firmami na ścieżce do zrównoważonego rozwoju. Jako prelegentka wystąpi m.in. Maria Krawczyńska-Kaczmarek, członkini zarządu FOB.

Koncepty takie jak CSR i ESG ewoluują, stając się one nie tylko odpowiedzią na współczesne wyzwania, ale również podstawą budowania przewagi konkurencyjnej i zapewnienia długoterminowego sukcesu organizacji. Nowy wymiar odpowiedzialności biznesu wymaga od firm przejrzystości, innowacyjności oraz zdolności do adaptacji, a także budowania relacji z interesariuszami w oparciu o zaufanie i wspólne wartości.

Uczestnicy konferencji „Odpowiedzialny biznes 3.0 – CSR oraz ESG a strategie przyszłości” dowiedzą się m.in. jakie są największe wyzwania klimatyczne i społeczne oraz jak wpływają one na biznes. Rozmowy będą dotyczyć także budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, przy uwzględnieniu roli liderów w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości.

Zielona fala energetyczna to kolejny obszar, który zaadresują organizatorzy wraz z prelegentami. Mowa będzie również o rosnących wymogach regulacyjnych z zakresu ESG i o najnowszych strategiach rozwoju biznesu w świetle unijnych wymogów. Uczestnicy wydarzenia będą mieć też szansę, by zgłębić tematy takie jak zarządzanie cyklem życia produktu czy ekologiczny wymiar leasingu.

Rejestracja»

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym konferencji.

Źródło: mat. pras.