Otwarte konsultacje w sprawie pierwszego międzynarodowego standardu etycznego

22 marca 2016

Ponad 60 organizacji zawodowych działających w obszarze gruntów, budownictwa i nieruchomości na całym świecie łączy siły celem opracowania uniwersalnych Międzynarodowych Standardów Etycznych.

Koalicja ponad 60 organizacji zawodowych i instytucji odpowiedzialnych za ustanawianie standardów zainicjowała globalne konsultacje wokół projektu wspólnych zasad etycznych dla profesjonalistów branży gruntów, budownictwa, nieruchomości i infrastruktury na całym świecie.

Sektor budownictwa i nieruchomości to jeden z kluczowych sektorów światowej gospodarki, w którym skumulowana jest znaczna część światowego bogactwa. Stworzenie uniwersalnego zbioru międzynarodowych standardów etycznych ma na celu zwiększenie transparentności i spójności globalnego rynku nieruchomości i zaufania do związanych z nim zawodów.

Jako globalna reprezentacja dla setek tysięcy praktyków nieruchomości z całego świata Koalicja na rzecz Międzynarodowych Standardów Etycznych (IESC) apeluje do wszystkich związanych ze środowiskiem budowlanym organizacji do włączenia się w proces konsultacyjny i wyrażenia własnej opinii na temat nowego Międzynarodowego Standardu Etycznego.

„Podjęliśmy w Pro Progressio decyzję o dołączeniu do Koalicji IESC i reprezentowania w niej potrzeb branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu.” – informuje Wiktor Doktór, Prezes Fundacji Pro Progressio wspierającej rozwój branży outsourcingu i nowoczesnych usług dla biznesu, która jako jedna z pierwszych włączyła się w prace Koalicji IESC w Polsce. „Sektor nowoczesnych usług dla biznesu, popularnie nazywany BPO/SSC (Business Process Outsourcing / Shared Service Centres), to jedna z najszybciej rozwijających się branż w Polsce i innych krajach regionu CEE. Firmy z tego sektora są także jednym z największych najemców nowoczesnej powierzchni biurowej, posiadają swoje wymagania co do zajmowanej powierzchni biurowej, a także zwracają uwagę na optymalne wykorzystanie obiektów biurowych. Cieszymy się, że dołączając do Koalicji IESC, będziemy mogli uczestniczyć w pracach związanych z międzynarodowymi standardami etycznymi dla rynku nieruchomości, które będą miały realne przełożenie na dalszy globalny rozwój branży BPO/SSC. O pracach Koalicji, ich efektach oraz decyzjach będziemy na bieżąco informować branżę BPO/SSC”.

„Nowy międzynarodowy standard etyczny opracowany został przez grupę niezależnych liderów globalnej branży nieruchomości oraz międzynarodowych ekspertów ds. etyki i ujednolicenia standardów wyznaczonych przez radę zarządzającą Koalicji IESC. Grupa ta obejmuje prominentnych przedstawicieli sektora nieruchomości z Rosji, Chin, Francji, USA, Niemiec, Brazylii, Japonii, Malezji, Kanady i Wielkiej Brytanii. Koalicja zainicjowała trzymiesięczne konsultacje celem zapewnienia, że finałowa wersja standardu będzie miała najwyższą jakość i będzie rozumiana i akceptowana przez wszystkie uczestniczące w konsultacjach organizacje, praktyków rynku i ich klientów. Zaproszenie do udziału w konsultacjach kierowane jest do wszystkich organizacji i profesjonalistów związanych z globalnym rynkiem nieruchomości” – mówi Peter Bolton King, Przewodniczący Koalicji Międzynarodowych Standardów Etycznych.

Aby włączyć się w prace Koalicji należy wypełnić formularz dostępny na stronie: http://ies-coalition.org/consultation/