Otwarte konsultacje KE w sprawie ESRS

14 czerwca 2023

Komisja Europejska ogłosiła właśnie 4-tygodniowe, otwarte konsultacje w zakresie projektów pierwszego zestawu Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Akt delegowany uzupełnia dyrektywę w sprawie rachunkowości o dyrektywę dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Określa standardy przekrojowe i standardy ujawniania informacji środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym.

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. Akt delegowany znajduje się na stronie internetowej.

Termin na przedstawianie opinii: do 7 lipca br. Zachęcamy do przekazania opinii do KE.