Ostatni tydzień rekrutacji w programie „Decydujesz, pomagamy”

27 lipca 2017

Dotyczy firmy: Tesco Polska,

Trwa ostatni tydzień nadsyłania wniosków do III edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Łącznie na wygranych czeka pula grantów w wysokości 650 000 zł. Organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, grupy nieformalne, a także domy kultury i biblioteki mogą przystąpić do programu i zdobyć 5000 zł na realizację projektu, który pozytywnie wpłynie na najbliższe otoczenie. Konkurs organizuje Fundacja Tesco w partnerstwie z Pracownią badań i innowacji społecznych STOCZNIA”

Program „Decydujesz, pomagamy” został stworzony z myślą o lokalnych społecznościach. Zgłaszane projekty powinny koncentrować się wokół szeroko rozumianej poprawy warunków życia lokalnej społeczności – od Państwa zależy, na jakie problemy najbliższego otoczenia będzie odpowiadać projekt, bo jego kryteria są naprawdę szerokie. Do programu mogą Państwo zgłosić pomysł na przedsięwzięcie o bardzo różnorodnej tematyce. Grant programu „Decydujesz, pomagamy” może okazać się idealnym uzupełnieniem Państwa planów i wsparciem finansowym, które pozwoli na dodatkowe działania.- mówią organizatorzy konkursu.

Jak przygotować zgłoszenie?

Najważniejsze jest, aby adresatem projektu była lokalna społeczność. Na konkurs można nadsyłać projekty z zakresu edukacji (np. spotkania literackie), profilaktyki (np. akcje przeciw uzależnieniom), czy z promujących aktywne spędzanie czasu wolnego (np. rajd rowerowy dzieci z ich rodzicami) oraz wspierające wiele innych inicjatyw. Projekty powinny być otwarte, skierowane nie tylko do społeczności zrzeszonej przy świetlicy, ale szerzej – do lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział w programie?

Zgłoszenia do programu mogą składać organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje itp.), domy kultury, biblioteki oraz grupy nieformalne (minimum 3 osoby). Organizacje mogą zgłosić projekt samodzielnie. Natomiast w imieniu grup nieformalnych projekt powinna zgłosić inna organizacja pozarządowa (np. lokalne stowarzyszenie) lub instytucja publiczna (np. świetlica środowiskowa).

Jak zgłosić projekt?

Należy wejść na stronę internetową www.tesco.pl/pomagamy, zapoznać się z regulaminem programu i opisać swój pomysł na projekt w formularzu aplikacyjnym. Zgłoszenia do 31.07.2017 r.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

W ramach programu „Decydujesz, pomagamy” Polska została podzielona na 125 mikroregionów – w każdym z nich przyznany zostanie jeden grant (mapa z podziałem znajduje się na stronie internetowej programu).

Do tej pory odbyły się już dwie edycje programu „Decydujesz, pomagamy”, podczas których na projekty biorące udział oddano łącznie ponad 10,2 mln głosów.

Więcej informacji o programie na stronie www.tesco.pl/pomagamy

źródło: materiały prasowe firmy