Ostatni moment na studia podyplomowe CSR w Akademii Leona Koźmińskiego!

1 września 2013

Dotyczy firmy: PwC,

Od października rusza piąta edycja studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” organizowanych wspólnie przez PwC oraz Akademię Leona Koźmińskiego (ALK). Już niewiele miejsc czeka na kandydatów zainteresowanych podyplomowymi studiami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Wszelkie informacje i zgłoszenia można składać poprzez stronę internetową programu, tylko do 15 września, br.
Studia te są pod wieloma względami wyjątkowe:

  • zostały przygotowane w odniesieniu do wyzwań zrównoważonego rozwoju, sformułowanych w raporcie „Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/wizja-2050.jhtml
  • dają unikatową możliwość poznania praktycznych doświadczeń wykładowców, którymi są menedżerowie CSR z firm zajmujących od lat czołowe miejsca w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, czy przeglądzie CSR w ramach Listy 500 POLITYKI
  • pozwalają wykorzystać umiejętności i doświadczenie uznanych specjalistów z zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PwC
  • oferują dostęp do najnowszej wiedzy akademickiej wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego.

Koordynatorami studiów są: Irena Pichola z PwC i Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu ALK.

Dla kogo studia CSR?

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla:

  • osób decyzyjnych w zakresie budowy i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu
  • specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów wewnętrznych.

W trakcie poprzednich czterech edycji ponad 130 osób zdobyło już wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego i etycznego podejmowania wyzwań stojących przed firmami na polskim rynku. Włączenie do programu zagadnień związanych z Wizją 2050 jest doskonałą możliwością, aby promować wypracowane w raporcie założenia i przedstawiać wyzwania, przed którymi stoją polskie firmy. W tegorocznej edycji uczestnicy będą mieli również okazję zapoznać się bliżej z efektami prac grup roboczych, które aktualnie pracują nad konkretnymi rozwiązaniami i rekomendacjami w kluczowych pięciu obszarach tematycznych wskazanych w dokumencie np. OZE, Partnerstwo Publiczno Prywatne, czy Innowacje społeczne. Wizja 2050 to partnerski projekt PwC, Ministerstwa Gospodarki oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studiapodyplomowe/kierunki/csr-strategia-odpowiedzialnego-biznesu/o-studiach/

Akademia Leona Koźmińskiego od lat zajmuje I miejsce wśród polskich niepublicznych szkół wyższych w rankingach edukacyjnych, a od 2009 roku jest klasyfikowana w światowych rankingach szkół biznesu organizowanych przez „ Financial Times”. Posiada trzy najważniejsze akredytacje międzynarodowe: EQUIS, AMBA i AACSB.