Osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju – o partnerstwach i podejściu branżowym. Podsumowanie Kampanii 17/17

6 grudnia 2017

Dotyczy firmy: Carrefour Polska, CEMEX Polska, Polpharma,

W poszukiwaniu najlepszych dróg do włączenia polskiego biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) powstała Kampania 17/17. Zgromadzone w jej ramach materiały, zidentyfikowane szanse biznesowe i wypracowane wnioski znalazły swoje miejsce na łamach dwóch publikacji, których premiera miała miejsce 6 grudnia 2017 r., w Ministerstwie Rozwoju podczas podsumowania Kampanii 17/17. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest partnerem merytorycznym kampanii.

Kierunek niezbędnym działaniom wyznacza Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych i zdefiniowane w niej zadania. Szczególnie ważną rolę w realizacji tego ambitnego planu (uwzględniającego 17 Celów, 169 zadań szczegółowych) pełni biznes – ze swoimi dobrymi praktykami, zrozumieniem skali wyzwań i gotowością do współpracy w obrębie i poza sektorem.

Właśnie takie podejście do SDGs sprawiło, że w Kampanię 17/17 – autorski projekt firmy doradczej CSR Consulting – zaangażowali się liczni partnerzy. Wśród nich biznesowi: Grupa Polpharma i Zakłady Tłuszczowe Kruszwica oraz firma Danone, a także: Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Stena Recycling i Fundacja Medicover. Wsparcia merytorycznego inicjatywie udzielili: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland, zaś patronat honorowy nad nią objęło Ministerstwo Rozwoju.

– Budowa i umacnianie współpracy na rzecz SDGs na wielu jej poziomach i w różnych, czasem zupełnie nieoczywistych, konfiguracjach zadecyduje o tym, jaką rzeczywistość zastaniemy w 2030 roku. Indywidulane podejmowane starania, niechby nawet skuteczne, nie pozwolą uzyskać efektu skali i będą nieefektywne finansowo – mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting.

W ramach trwającej od maja do października 2017 r. Kampanii 17/17 promowano Cele Zrównoważonego Rozwoju, tworząc przydatne z punktu widzenia biznesu kompendium wiedzy na temat poszczególnych SDGs. Zgromadzone zasoby, w tym m.in. opis wyzwań, zidentyfikowane szanse, dobre praktyki z Polski i ze świata, raporty i inne publikacje czy otwarte inicjatywy, w które biznes może się włączyć, dostępne są na dedykowanej platformie: www.sdgs.pl

Zwieńczeniem wielomiesięcznej współpracy jest publikacja „Partnerstwo w praktyce. Przegląd działań” (pobierz publikację), w której znalazł się komentarz ekspercki dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Marzeny Strzelczak:

– Konieczne jest także odrzucenie myślenia przez pryzmat raportów kwartalnych czy półrocznych w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którego centrum jest człowiek i wartości. Zmianie paradygmatu zarządzania biznesem i przepracowaniu wartości sprzyja rozwój partnerstw sektorowych i międzysektorowych oraz coraz szybciej wyłaniające się nowe modele biznesowe – ekonomia współdzielenia, ekonomia okrężna. Te rozwiązania wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W trakcie Kampanii 17/17, wspólnie z firmami: Carrefour Polska, Cemex Polska i PZU oraz partnerem merytorycznym – Global Compact Network Poland, zrealizowano także cykl warsztatów branżowych, które pozwoliły rozwinąć myślenie sektorowe w kontekście SDGs. W rezultacie prac wyodrębniono kluczowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla każdej z branż: spożywczej, budowlanej i ubezpieczeniowej. Otrzymane wyniki, ostatecznie zweryfikowane przez Radę Ekspertów i opatrzone komentarzem, a także poparte przykładami dobrych praktyk, pozwoliły wskazać mapę działań na rzecz zrównoważonego rozwoju dla każdego z sektorów. Efektem tej współpracy jest kolejna publikacja – „SDGs w praktyce. Przewodnik dla firm, cz. 2”, której wersja elektroniczna dostępna jest na stronie: www.sdgs.pl/przewodnik-dla-firm/.

Uroczysta prezentacja publikacji odbyła się 6 grudnia 2017 r. w trakcie konferencji „SDG 17: Partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju”, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju.

Źródło: Materiały prasowe