Orlen publikuje „Raport odpowiedzialnego biznesu 2008”

30 października 2009

Dotyczy firmy: PKN Orlen,

PKN ORLEN opublikował kolejny, piąty już w dziesięcioletniej historii Spółki, raport odpowiedzialnego biznesu. Pierwszy raport opublikowany został już w 2002 roku.

Raport odpowiedzialnego biznesu 2008 został opracowany zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative na poziomie B. W porównaniu z poprzednimi raportami znacznie została wzbogacona część dotycząca ochrony środowiska.