ORLEN pomaga poszkodowanym podczas tajfunu na Filipinach

27 lutego 2014

Dotyczy firmy: Orlen,

PKN ORLEN wsparł Polską Akcję Humanitarną prowadzącą pomoc poszkodowanym podczas tajfunu na Filipinach. Darowizna Koncernu w wysokości 50 000 zł zostanie przeznaczona na odbudowę szkoły gdzie przed atakiem tajfunu regularnie odbywały się lekcje dla około 5 tysięcy uczniów.

Na podstawie analizy potrzeb dokonanej przez pracowników Polskiej Akcji Humanitarnej przebywających w dotkniętym kraju kataklizmem, podjęto decyzję o przekazaniu pomocy na odbudowę domów oraz szkoły podstawowej na wyspie Bantayan w Santa Fe w prowincji Cebu.

Z uwagi na zróżnicowany poziom życia mieszkańców, PAH wybiera najbardziej potrzebujące rodziny z kilku regionów i do nich kieruje pomoc. Dotychczas dach na głową otrzymało 700 rodzin. Koszt odbudowy domu dla jednej rodziny to ok. 11000 filipińskich peso, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi ok 850 zł.

 – Fala tajfunu zniszczyła głównie domy, ale także i ponad 300 szkół. W niektórych regionach przywrócono już zajęcia lekcyjne, ale nauka dzieci odbywa się na dwie zmiany w ciągu dnia – rano i po południu. Biorąc pod uwagę, że dostęp do edukacji jest jednym z priorytetowych działań PAH, chcemy na Filipinach odbudować nie tylko domy, ale także jedną z placówek kompleksu szkolnego w Santa Fe, które tajfun zniszczył doszczętnie. Jak najszybsza odbudowa placówki jest więc kluczowa dla kontynuacji nauki dla młodych Filipińczyków – mówi Prezes PAH Janina Ochojska.

Filipiny zostały dotknięte jednym z najsilniejszych w historii tropikalnych cyklonów 8 listopada ubiegłego roku. Wiatr osiągał prędkość do 275 km/h. Według dostępnych danych, w wyniku siły jego uderzenia zginęło kilka tysięcy osób, a prawie 12 milionów straciło dach nad głową i dorobek całego życia.

Trudno pozostać obojętnym wobec takiej tragedii, a mijający czas pokazuje, że pomoc potrzebna będzie jeszcze bardzo długo. Jesteśmy przekonani, że liczy się każdy gest, a zaangażowanie i doświadczenie prezentowane przez PAH gwarantują, że pomoc trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – powiedział Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu w PKN ORLEN.

Jak informuje PAH, decyzja o skupieniu działań na odbudowie domów oraz szkół to wynik wspólnej strategii wszystkich organizacji pomocowych działających w regionie, według której pomoc ofiarom tajfunu Haiyan na Filipinach na tym etapie powoli przechodzi z humanitarnej, opierającej się na dostarczaniu produktów pierwszej pomocy, w fazę odbudowy, m.in. zniszczonej infrastruktury publicznej i dostarczaniu materiałów niezbędnych do odbudowy prywatnych domów mieszkańcom zniszczonych prowincji.

Polska Akcja Humanitarna to jedna z najbardziej znanych polskich organizacji pozarządowych. Celem działającej od 1992 roku Fundacji jest między innymi niesienie pomocy w przypadku katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych i wojen. Jej misją jest uczynienie świata lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Odpowiedzialność za świat Fundacja pojmuje jako możliwość rzeczywistego uczestnictwa i posiadania wpływu w procesie pomocy przez każdego pracownika i wolontariusza PAH.

Poczucie odpowiedzialności towarzyszy także PKN ORLEN we wszystkich jego działaniach. Istotna jest wrażliwość i solidarność z potrzebującymi pomocy. Spółka postrzega to wieloaspektowo troszcząc się o partnerów lokalnych, ale dostrzega jednocześnie problemy globalne.

Na podstawie analizy potrzeb dokonanej przez pracowników Polskiej Akcji Humanitarnej przebywających w dotkniętym kraju kataklizmem, podjęto decyzję o przekazaniu pomocy na odbudowę domów oraz szkoły podstawowej na wyspie Bantayan w Santa Fe w prowincji Cebu.

Z uwagi na zróżnicowany poziom życia mieszkańców, PAH wybiera najbardziej potrzebujące rodziny z kilku regionów i do nich kieruje pomoc. Dotychczas dach na głową otrzymało 700 rodzin. Koszt odbudowy domu dla jednej rodziny to ok. 11000 filipińskich peso, co w przeliczeniu na polską walutę wynosi ok 850 zł.

– Fala tajfunu zniszczyła głównie domy, ale także i ponad 300 szkół. W niektórych regionach przywrócono już zajęcia lekcyjne, ale nauka dzieci odbywa się na dwie zmiany w ciągu dnia – rano i po południu. Biorąc pod uwagę, że dostęp do edukacji jest jednym z priorytetowych działań PAH, chcemy na Filipinach odbudować nie tylko domy, ale także jedną z placówek kompleksu szkolnego w Santa Fe, które tajfun zniszczył doszczętnie. Jak najszybsza odbudowa placówki jest więc kluczowa dla kontynuacji nauki dla młodych Filipińczyków – mówi Prezes PAH Janina Ochojska.

Filipiny zostały dotknięte jednym z najsilniejszych w historii tropikalnych cyklonów 8 listopada ubiegłego roku. Wiatr osiągał prędkość do 275 km/h. Według dostępnych danych, w wyniku siły jego uderzenia zginęło kilka tysięcy osób, a prawie 12 milionów straciło dach nad głową i dorobek całego życia.

– Trudno pozostać obojętnym wobec takiej tragedii, a mijający czas pokazuje, że pomoc potrzebna będzie jeszcze bardzo długo. Jesteśmy przekonani, że liczy się każdy gest, a zaangażowanie i doświadczenie prezentowane przez PAH gwarantują, że pomoc trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – powiedział Leszek Kurnicki, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu w PKN ORLEN.

Jak informuje PAH, decyzja o skupieniu działań na odbudowie domów oraz szkół to wynik wspólnej strategii wszystkich organizacji pomocowych działających w regionie, według której pomoc ofiarom tajfunu Haiyan na Filipinach na tym etapie powoli przechodzi z humanitarnej, opierającej się na dostarczaniu produktów pierwszej pomocy, w fazę odbudowy, m.in. zniszczonej infrastruktury publicznej i dostarczaniu materiałów niezbędnych do odbudowy prywatnych domów mieszkańcom zniszczonych prowincji.

Polska Akcja Humanitarna to jedna z najbardziej znanych polskich organizacji pozarządowych. Celem działającej od 1992 roku Fundacji jest między innymi niesienie pomocy w przypadku katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych i wojen. Jej misją jest uczynienie świata lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Odpowiedzialność za świat Fundacja pojmuje jako możliwość rzeczywistego uczestnictwa i posiadania wpływu w procesie pomocy przez każdego pracownika i wolontariusza PAH.

Poczucie odpowiedzialności towarzyszy także PKN ORLEN we wszystkich jego działaniach. Istotna jest wrażliwość i solidarność z potrzebującymi pomocy. Spółka postrzega to wieloaspektowo troszcząc się o partnerów lokalnych, ale dostrzega jednocześnie problemy globalne.

Źródło: informacja prasowa