Orange oficjalnym partnerem 21. konferencji klimatycznej w Paryżu

1 grudnia 2015

Dotyczy firmy: Orange Polska,

Orange jest oficjalnym partnerem COP 21, którego celem jest osiągniecie międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu, co pozwoli ograniczyć globalne ocieplenie do 2°C. Grupa, włączając się w to wydarzenie, potwierdza swoje zaangażowanie i dotychczasowe zobowiązania w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla i zużycia energii.  

Dzięki wspólnym wysiłkom i realizacji działań w Grupie Orange udało się zredukować emisję CO2 przypadającą na klienta o 21% w stosunku do 2006 (obliczenia na podstawie 11 krajów reprezentujących> 90% emisji CO2 Grupy Orange w 2014 roku).

Orange Polska także realizuje programy zwiększające efektywność energetyczną usług i zmniejszające emisję. Między rokiem 2006 a 2014 udało się ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 162 tysięcy ton czyli o 25%. Było to możliwe dzięki szeregowi energooszczędnych projektów takich jak Program Optymalizacji Energii, wprowadzeniu kompleksowego Systemu Zarządzania Środowiskiem i gromadzeniu danych opisujących wpływ firmy (także ekologiczny) w autorskiej aplikacji Orange: Indicia.

Usługi świadczone przez firmę pozwalają także innym ograniczyć swój wpływ na środowisko. Orange oferuje kompleksowe rozwiązania zarządzania infrastrukturą ICT, ale także usługi tele- czy wideokonferencji zastępujące tradycyjne formy transportu i   eliminujące konieczność podróży służbowych.

Zaspokajanie potrzeb klientów, związanych z transferem danych i korzystaniem z najnowszej technologii, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko rodzi wiele wyzwań. Odpowiedzią, z jednej strony, są działania w celu obniżenia zużycia energii, a przez to emisji dwutlenku węgla w trzech najważniejszych obszarach – zarządzania siecią i centrów przetwarzania danych, budynków oraz floty pojazdów. Z drugiej strony niezbędne staje się wdrażanie programów, które realizują założenia gospodarki niskoemisyjnej. Dla tych, którzy nie wiedzą co zrobić ze starym, niepotrzebnym już telefonem komórkowym, Orange przygotował propozycję, dzięki której mogą zaangażować się w ochronę środowiska naturalnego i poddać go profesjonalnemu recyklingowi. We wszystkich salonach własnych Orange został uruchomiony program skupu  recyklingu telefonów. Pozwala on nie tylko ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, a także ponownie wykorzystać cenne i trudno dostępne surowce.

Wszystkie informacje dotyczące ograniczenia zużycia dwutlenku węgla przez Orange Polska można znaleźć w Raporcie Społecznym za rok 2014 oraz Raporcie Wpływu Społecznego.