ONZ planuje zaangażować członków rad nadzorczych w działania na rzecz odpowiedzialnego biznesu

Ta informacje została zamieszczona w portalu powyżej 9 lat temu.
Dane w niej opisane i stan prawny, na który się powołuje, mogły się zdezaktualizować.
26 listopada 2014

W większości firm to rady nadzorcze podejmują działania związane z długofalową strategią firmy. Jednocześnie bardzo rzadko są zaangażowane w działania związane z CSR, przez co trudno jest je wpisać w długofalowe plany firm. ONZ rozpoczyna płatny program w ramach  UN Global Compact, którego celem będzie odpowiedź na to wyzwanie.

Jak wskazują badania przeprowadzone przez UN Global Compact w 2013 roku aż 85% członków rad nadzorczych uznaje, że powinni być oni zaangażowani w działania na rzecz bardziej odpowiedzialnego biznesu. W przypadku CEO wartość ta jest jeszcze większa, gdyż aż 94% z nich uważa, że powinni być zaangażowani w ten temat. Jednak gdy zaangażowanie ma wyjść ponad deklaracje sprawa znacznie się komplikuje. 57% członków rady nadzorczej zgodziło się na prowadzenie raportowania działań CSR firmy, ale już tylko nieco więcej niż połowa (51%) wyznaczyło jasne cele w zakresie zaangażowania społecznego i środowiskowego firmy. Gdy przychodzi do bezpośredniego zaangażowania członków rady nadzorczej wartość ta jest jeszcze niższa. 15% członków rad chciałoby zostać przetrenowanych z zakresu CSR a jedynie 9% chciało by ich premie zależały w ograniczonym choćby stopniu od sukcesów na polu CSR.

By wesprzeć firmy na tym polu United Nation Global Compact rozpoczęło pilotażowy program szkoleń i warsztatów dla członków zarządu, w który zaangażowane zostało 6 firm. Wnioski z niego zostały przekształcone na Lead Board Programme – płatny program, który jest dostępny dla wszystkich firm współpracujących z UNGC. Sam program składa się z dwóch modułów, każdy trwający od 3 do 4 godzin. W pierwszym członkowie zarządów ze wsparciem facylitatorów zaproszonych przez Global Compact dyskutują nad istotą zrównoważonego rozwoju, a w drugim o roli zarządu w prowadzeniu działań CSR firmy. Dodatkowo Global Compact zapewnia wsparcie eksperckie i wsparcie w przygotowaniu warsztatów.

Źródło: Strona UNGC