Ograniczanie emisyjności transportu tematem debaty Fundacji ProKolej

6 kwietnia 2021

Podczas konferencji „Kolej dla klimatu” odbył się panel dyskusyjny pt. „Strategie i rekomendacje proekologicznej polityki transportowej”. Udział w debacie wzięła Katarzyna Teter, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Konferencja „Kolej dla klimatu” została zorganizowana 29 marca br. przez Fundację ProKolej. W wydarzeniu w roli prelegentki wystąpiła Katarzyna Teter, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Mówiła między innymi o rozwiązaniach, które mogliby podejmować przedsiębiorcy w ramach proekologicznych polityk transportowych:

Mimo braku rozwiązań systemowych, ułatwiających firmom promowanie dojazdów rowerami, część przedsiębiorców robi to już na własną rękę. Rekompensaty finansowe za rezygnację z samochodu służbowego upowszechniają się, ale zbyt powoli: problemem są nawyki. Często taki krok to dla firmy po prostu ograniczenie wydatków – a powinien być traktowany jako benefit pozapłacowy.

Wdrażanie prośrodowiskowych inicjatyw powinna poprzedzać identyfikacja obszarów wpływu organizacji. Zwłaszcza w tym zakresie konieczne jest podejmowanie działań naprawczych czy ograniczających negatywne oddziaływanie. Katarzyna Teter przypomniała również o aspektach motywujących firmy do zmian przyjaznych środowisku. Należą do nich regulacje unijne oraz wzrastające oczekiwania konsumentów i inwestorów, zainteresowanych coraz częściej wyborem przedsiębiorstw „zielonych”.

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl