Ogólnopolski Konkurs wiedzy o CSR rozstrzygnięty

9 czerwca 2020

4 czerwca w formie spotkania online odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR. Pięciu finalistów przedstawiło prezentacje na jeden z zaproponowanych wcześniej tematów. W składzie jury Konkursu znaleźli się przedstawiciele biznesu, środowiska akademickiego oraz trzeciego sektora. Konkurs odbywa się od 2013 roku w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu, prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W Ogólnopolskim Konkursie wiedzy o CSR 2020 wzięło udział łącznie 275 studentów i studentek oraz uczennic i uczniów szkół średnich z całej Polski. Do II etapu, który ze względu na pandemię koronawirusa odbył się w formie online, zakwalifikowało się 213 uczestników, a do ścisłego finału – pięciu najlepszych.

Zadaniem finałowym było przygotowanie prezentacji na jeden z tematów zaproponowanych przez organizatora, które dotyczyły m.in. odpowiedzialności firm w czasie pandemii, wpływu biznesu na środowisko naturalne oraz spraw związanych z kwestiami pracowniczymi, w tym wsparcia zatrudnionych w pełnieniu ról opiekuńczych. Uczestnicy mogli również podjąć temat automatyzacji i robotyzacji w kontekście etyki czy kwestii związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

W konkursie zwyciężyła Katarzyna Świerczek, studentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, która ujęła temat pandemii Covid-19 w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. W finale kolejne miejsca zajęli:

  • II miejsce: Michał Oręziak,XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego,
  • III miejsce: Magdalena Zając, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • IV miejsce: Artur Nalepko, Politechnika Warszawska,
  • V miejsce: Piotr Żyta, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

– Cieszymy się, że młodzi ludzie interesują się społeczną odpowiedzialnością biznesu i chcą się rozwijać w tym kierunku. Co więcej, tematyka związana z łączeniem ról zawodowych i opiekuńczych, odpowiedzialnością biznesu za środowisko, biznesem w czasie pandemii czy innowacjami jest przedmiotem zainteresowania uczniów szkół średnich oraz studentów. Finał naszego konkursu pokazuje, że finaliści faktycznie mają już sporą wiedzę, czego serdecznie gratuluję! Pozostaje więc mieć nadzieję, że część z nich w przyszłości dołączy też do społeczności zajmującej się zawodowo kwestiami odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, czego im i sobie życzę – mówi Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W skład Jury Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR 2020 weszli przedstawiciele firm, które są opiekunami XVI edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – Joanna Gajda-Wróblewska (BNP Paribas Bank Polska), Mario Zamarripa (ERGO Hestia), Adam Pogorzelski (CCC) oraz przedstawicielka środowiska akademickiego – dr Ewa Jastrzębska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i Miłosz Marchlewicz, reprezentujący Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat. W Konkursie mogą brać udział studenci i studentki oraz uczniowie i uczennice szkół średnich, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Konkurs mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy zagadnień zarówno teoretycznych, jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.

Ligę Odpowiedzialnego Biznesu wspierają:

Opiekunowie ścieżek edukacyjnych XVI edycji LOB: CCC, BNP Paribas Bank Polska, ERGO Hestia, Henkel Polska

Patroni honorowi: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Finansów

Patroni medialni: AIESEC, dlastudenta.pl, Proto.pl, IMM, odpowiedzialnybiznes.pl

***

Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu budujący nowe kadry menedżerów i przedsiębiorców, animatorów społecznych, liderów zmian i przede wszystkim odpowiedzialnych ludzi. LOB tworzy grupa studentów i studentek – Ambasadorów i Ambasadorek CSR w lokalnych środowiskach. Poprzez różnorodne projekty realizowane przez organizacje w całej Polsce LOB dociera do osób i instytucji zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu dobrych praktyk biznesowych. Czytaj więcej na Odpowiedzialnybiznes.pl/lob