Ogólnopolski konkurs wiedzy o CSR i ESG 2022/2023

24 listopada 2022

Dotyczy firmy: Allegro, BNP Paribas Bank Polska, ERGO Hestia, Stena Recycling,

Od 24 listopada do 23 grudnia br. uczniowie i uczennice szkół średnich oraz studenci i studentki z całej Polski  mogą wziąć udział w I etapie Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o CSR i ESG, organizowanym w ramach 19. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Udział w konkursie polega na rozwiązaniu w dniach 24.11-23.12 br. testu online składającego się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Dotyczą one zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i zostały podzielone na trzy obszary: E (z ang. environmental – środowisko), S (z ang. social – społeczeństwo) oraz G (z ang. governance – ład korporacyjny).

Osoby, które poprawnie odpowiedzą na co najmniej 12 z 15 pytań, wezmą udział w II etapie, zaplanowanym na styczeń 2023 r. Spośród najlepszych uczestników i uczestniczek II etapu zostaną wyłonieni finaliści_ki konkursu. Finał odbędzie się w marcu 2023 r.

Życzymy powodzenia!

Kto może wziąć udział w Konkursie CSR?

W Konkursie wiedzy o CSR i ESG mogą wziąć udział studenci_tki dowolnego kierunku studiów I i II stopnia, uczniowie i uczennice szkół średnich o dowolnym profilu, którzy_re nie ukończyli_ły 26. roku życia. Liczy się chęć do zdobywania wiedzy z zakresu CSR i ESG.

Jakie korzyści daje udział w Konkursie wiedzy o CSR i ESG?

Konkurs wiedzy o CSR i ESG mobilizuje do lepszego zrozumienia idei zrównoważonego rozwoju. Dotyczy on zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce. Na uczestników II etapu Konkursu czekają certyfikaty potwierdzające ich wynik i udział.

Z kolei na finalistów_ki czekają nagrody!

Harmonogram konkursu

I etap (24.11-23.12.2022)

Uczestnicy_czki odpowiadają na 15 pytań zamkniętych (ROZWIĄŻ TEST »). Poprawne udzielenie odpowiedzi na 12 z nich gwarantuje przejście do II etapu. Informacja o dokładnym terminie i godzinie rozpoczęcia II etapu zostanie przekazana drogą elektroniczną.

II etap (styczeń 2023)

Zawiera 3 pytania otwarte. Uczestniczki i uczestnicy konkursu odpowiadają na pytania pisemnie w formie online i przesyłają gotowe prace do Koordynatora LOB. Etap odbywa się w formie online, w czasie rzeczywistym (pytania nie są znane wcześniej, a odpowiedzi należy udzielić w czasie trwania tej części konkursu). Do finału przechodzą osoby, które osiągnęły najwyższe wyniki w tym etapie.

Finał – rozstrzygnięcie (marzec 2023)

Zadaniem finalistów_ek będzie przedstawienie przed Jury Konkursu przygotowanej przez siebie prezentacji (10 minut) na jeden z czterech tematów zaproponowanych przez opiekunów i organizatora. Czas na przygotowanie się do finału będzie wynosił blisko 3 tygodni.

Regulamin Konkursu:

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o CSR i ESG »

ROZWIĄŻ TEST »

Na pytania odpowie

19. edycję Ligi Odpowiedzialnego Biznesu wspierają

Partner Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o CSR i ESG: BNP Paribas Bank Polska

Opiekunowie ścieżek edukacyjnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu: Allegro, ERSGO Hestia, Stena Recycling